Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupapäätöksestä


Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on kokouksessaan 25.8.2020 myöntänyt Hämeen Kuljetus Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan kalliokiviaineksen ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan louhintaan ja murskaamolle, ylijäämämaiden vastaanottoon ja loppusijoittamiseen (maankaatopaikka, jätteen ammattimainen tai laitosmainen käsittely) sekä aines- ja energiapuun välivarastointiin ja murskaamiseen Oriveden kaupungin Yliskylän kylään tilalle Säynämetsä (562-432-3-340) 27.4.2020 päivätyssä ympäristösuunnitelmassa rajatulle 5,3 hehtaarin alueelle.

Päätöksestä kuulutetaan Oriveden kaupungin internetsivuilla 31.8.2020. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä ajankohdasta. Päätös on nähtävänä 31.8.2020-7.10.2020 Oriveden kaupungin verkkosivuilla www.orivesi.fi kohdassa Kuulutukset.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päätöksestä päättyy 7.10.2020.

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös (pdf-tiedosto)

Palaa uutislistaukseen