Kuulutus maa-ainesluvan ja ympäristöluvan muutoshakemuksesta; Hämeen Kuljetus Oy


KUULUTUS

MAA-AINESLUVAN JA YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOSHAKEMUS; HÄMEEN KULJETUS OY

Hämeen Kuljetus Oy on 10.6.2020 saapuneella hakemuksella hakenut maa-ainesluvan nro 1/2018 (annettu 19.3.2018) ja ympäristöluvan nro 3/2008 (annettu 29.4.2008 ja tarkistettu 30.1.2018) muutosta koskien maa-ainesten ottomäärän lisäystä vuositasolla sekä ylijäämämaiden vastaanoton enimmäismäärää alueelle, joka sijaitsee valtatie 9:n pohjoispuolella noin seitsemän kilometriä Orivedeltä Tampereelle päin.

Hakija: Hämeen Kuljetus Oy
Osoite: Sarankulmankatu 14, 33900 Tampere
Yhteyshenkilö: Juha Wälikangas, M. 040 544 4318
Tila: Säynämetsä, 562-432-3-340
Kylä: Yliskylä
Kunta: Orivesi

Asiakirjojen nähtävillä olo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävinä 18.6. – 17.7.2020 Oriveden kaupunginvirastossa osoitteessa Keskustie 23, 35300 Orivesi viraston aukioloaikoina. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat lisäksi keskeisiltä osin nähtävinä Oriveden kaupungin internet-sivulla osoitteessa www.orivesi.fi.

Muistutukset ja mielipiteet  

Muistutuksen tekemiseen on oikeus niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta on toimitettava ympäristölautakunnalle nähtä­vänä oloaikana osoitteella Oriveden kaupunki, ympäristölautakunta, Keskustie 23, 35300 Ori­vesi tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@orivesi.fi. Lisätietoja antavat hakija ja ympäristöinsinööri Marjo Saarinen (M. 050 5420 514).                  

Ympäristölautakunta

Maa-ainesluvan muutoshakemus Hämeen Kuljetus Oy tila Säynämetsä (pdf-tiedosto)

Ympäristöluvan muutoshakemus Hämeen Kuljetus Oy tila Säynämetsä (pdf-tiedosto)

Maanvastaanoton ympäristösuunnitelma (pdf-tiedosto)

Maanvastaanoton alkutilanne (pdf-tiedosto)

Maanvastaanoton lopputilanne (pdf-tiedosto)

Maanvastaanoton leikkaukset (pdf-tiedosto)

               

                   

Palaa uutislistaukseen