Kuulutus poikkeamislupahakemuksesta


KUULUTUS POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSESTA

Maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 86 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Oriveden kaupungin ympäristölautakunnalle on jätetty poikkeamislupahakemus, jossa haetaan lupaa omakotitalon (kerrosala 250 m2 ja kerrosluku 2) ja autotallin/varaston rakentamiseksi määräalalle tilasta Ylä-Hörtsänä 562-412-1-244 Oriveden kaupungissa. Rakennuspaikan osoite on Onnistaipaleentie 101, 35300 Orivesi.

Kuulutus, sijaintikartta ja asemapiirros ovat nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.orivesi.fi kohdassa Kuulutukset.

Mahdolliset huomautukset hanketta kohtaan on toimitettava viimeistään 27.1.2021 Oriveden kaupungin ympäristölautakunnalle osoitettuna Oriveden kaupunginviraston rakennusvalvontaan (osoite: Keskustie 23, 35300 ORIVESI) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@orivesi.fi .

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Mirja Tiensuu, puh. 050 595 1025, sähköposti: mirja.tiensuu@orivesi.fi tai II rakennustarkastaja Esko Mäntysaari, puh. 050 594 4491, sähköposti: esko.mantysaari@orivesi.fi

Orivedellä 13.1.2021
Oriveden kaupungin ympäristölautakunta

Sijaintikartta (pdf-tiedosto)

Asemapiirros (pdf-tiedosto)

Palaa uutislistaukseen