Kuulutus rakennusjärjestyksen voimaantulosta


Kuulutus rakennusjärjestyksen voimaantulosta

Oriveden kaupunginvaltuusto on 10.6.2019 § 23 hyväksynyt rakennusjärjestyksen. Korkein hallinto-oikeus on 13.12.2021 antamallaan päätöksellä pysyttänyt kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksen.
Rakennusjärjestys tulee voimaan tällä kuulutuksella 22.12.2021. Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Oriveden kaupungin 10.6.2008 voimaan tullut rakennusjärjestys.

Orivedellä 22.12.2021
Oriveden kaupunginhallitus

Palaa uutislistaukseen