Kuulutus: Sukkavartaan asemakaavamuutoksen voimaantulo


Asemakaavamuutoksen voimaantulo

Oriveden kaupunginvaltuusto on päätöksellään 1.6.2020 § 29 hyväksynyt Sukkavartaan asemakaavamuutoksen.

Sukkavartaan asemakaavamuutos tulee voimaan tällä kuulutuksella (MRL 200 § ja MRA 93 §).

Orivedellä 13.7.2021

Oriveden kaupunginhallitus

Palaa uutislistaukseen