Kuulutus: Verstastien asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos nähtävillä


Kuulutus: Verstastien asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos nähtävillä

Verstastien kaavamuutos koskee Oripohjan teollisuusalueen korttelia 7d ja viereistä puistoaluetta. Muutoksen päätarkoitus on laajentaa tonttia osoitteessa Verstastie 2.

Asemakaava-aineistot ovat nähtävillä 16.2.2021–17.3.2021 kaupungin internetsivuilla osoitteessa: https://orivesi.fi/asukkaalle/asuminen-rakentaminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/asemakaavat/ sekä Oriveden kaupungin elinvoimapalveluissa osoitteessa Keskustie 23 2. krs viraston aukioloaikoina kello 9.00-15.00.

Kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteen nähtävilläoloaikana ensisijaisesti sähköpostitse kirjaamo@orivesi.fi tai postitse: Oriveden kaupunki, Elinvoimapalvelut / Kaavoitus, PL 7, 35301 ORIVESI.

Lisätietoja asiasta saa kaupungin elinvoimapalveluista puh. vaihde (03) 5655 6000.

9.2.2021

Oriveden kaupunki
Ympäristölautakunta

Palaa uutislistaukseen