Kuulutus ympäristölupapäätöksestä


KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on kokouksessaan 20.04.2021 myöntänyt tilalle Mattila (562-412-7-12) ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan ylijäämämaiden vastaanotolle ja loppusijoittamiselle. Tila sijaitsee Oriveden kaupungin Onnistaipaleen kylässä.

Päätöksestä kuulutetaan Oriveden kaupungin internetsivuilla 26.04.2021. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä ajankohdasta. Päätös on nähtävänä 26.04.2021-02.06.2021 Oriveden kaupungin verkkosivuilla www.orivesi.fi kohdassa Kuulutukset.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päätöksestä päättyy 02.06.2021.

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta

Ympäristölupapäätös (pdf-tiedosto)

Palaa uutislistaukseen