Kuulutus


Oriveden kaupungin keskusvaalilautakunta ilmoittaa, että huhtikuun 18. päivänä 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan Oriveden kaupunginvaltuustoon kolmekymmentäyksi (31) valtuutettua ja heidän varajäsenensä.

Ehdokashakemukset ja muut ehdokkaiden asettamista koskevat asiakirjat on annettava VaaliL 34 §:ssä säädetyin tavoin keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021 ennen kello 16.00.

Vaaliasiakirjoja vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Helena Lappi Oriveden kaupunginvirastolla kaupunginvaltuuston istuntosalissa maanantaina 8.3.2021 ja tiistaina 9.3.2021, kumpanakin päivänä kello 13.00 – 16.00.  Asiakirjat voi lähettää myös postin välityksellä siten, että asiakirjat ovat perillä 9.3.2021 kello 16.00 mennessä. Keskusvaalilautakunnan osoite on Kaupunginvirasto, PL 7, 35301 Orivesi.

Orivedellä 15. helmikuuta 2021

Keskusvaalilautakunta

Palaa uutislistaukseen