Kylien yhteistoimintasopimukset uusittiin, mukaan kaksi uutta kylää

Oriveden suurimmat kyläalueet ovat solmineet yhteistoimintasopimukset kaupungin kanssa. Ensimmäinen viisivuotiskausi tuli täyteen tänä vuonna, ja oli aika tarkistaa sopimukset. Tällä kierroksella mukaan toimintaan saatiin kaksi uutta kylää: Talviainen ja Hirsilä.

Orivesiläinen toimintamalli on koko valtakunnan tasolla varsin ainutlaatuinen. Sopimusten mukaisesti kylien vapaaehtoiset toimivat tarvittaessa maallikkoapuna kylän alueella erilaisissa häiriötilanteissa. Tällaisia tilanteita voivat olla vaikkapa pitkittyneet sähkökatkot.

Korona-aikana kyläaktiivit olivat suurena apuna iäkkäiden asukkaiden tavoittamisessa ja kauppa-avussa. Viime syksynä vapaaehtoiset jakoivat kylien asukkaille paperisen kirjeen sähkökatkoihin varautumisesta.

Kansalaisilla on paljon sellaista tärkeää tietoa paikallisista oloista ja asukkaista, jota kaupungin edustajilla ei välttämättä ole: ketkä asukkaista saattavat tarvita apua, mistä kylän alueelta löytyy tarvittaessa varavoimaa jne. Yhteistoimintasopimusten myötä kaupunki ja kylät voivat toimia yhteisrintamassa, jossa hyödynnetään sekä viranomaiskeinoja että paikallistuntemusta.

Kaupungin puolelta yhteistoiminnan yhteyshenkilönä toimii tekninen johtaja Matti Vesava. Kaupunki järjestää kylien yhteyshenkilöille koulutusta ajankohtaisista varautumisasioista.

Uudet sopimukset allekirjoitettiin pullakahvien äärellä perjantaina. Tänään maanantaina allekirjoitetaan vielä pari sopimusta. Lämmin kiitoksemme kaikille kylille, jotka olette mukana toiminnassa: Eräjärvi, Leväslahti, Västilä, Pitkäjärvi, Talviainen, Längelmäen kirkonseutu, Siitama, Onnistaipale ja Hirsilä ❤️

Lisätiedot:

Ota yhteyttä


Matti Vesava

Tekninen johtaja

040 133 9247
Palaa uutislistaukseen