Maa-aines- ja ympäristölupahakemus: Kurun Kivi Oy


KUULUTUS

MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS: KURUN KIVI OY

Kurun Kivi Oy on 19.3.2021 saapuneella hakemuksella hakenut maa-aineslupaa kalliokiviaineksen ottamiseen sekä ympäristölupaa kallionlouhintaan ja kiviaineksen murskaukseen alueelle, joka sijaitsee Oriveden kaupungin Eräpyhän kylässä Oriveden keskustasta kaakkoon.

Hakija: Kurun Kivi Oy
Osoite: Kapeentie 1245, 34260 Terälahti
Yhteyshenkilö: Petri Peltola, M. 0400 769 795

Kiinteistöt: 1:126, 1:6, 1:125, 1:147
Kunta, kylä: Orivesi, Eräpyhä   

Asiakirjojen nähtävillä olo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävinä 31.3. – 7.5.2021 Oriveden kaupunginvirastossa osoitteessa Keskustie 23, 35300 Orivesi viraston aukioloaikoina. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat lisäksi keskeisiltä osin nähtävinä Oriveden kaupungin internet-sivulla osoitteessa www.orivesi.fi.

Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksen tekemiseen on oikeus niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta on toimitettava ympäristölautakunnalle viimeistään 7.5.2021 osoitteella Oriveden kaupunki, ympäristölautakunta, Keskustie 23, 35300 Ori­vesi tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@orivesi.fi. Lisätietoja antavat hakija ja ympäristöinsinööri Marjo Saarinen (M. 050 5420 514).

Ympäristölautakunta        

Kurun Kivi Oy: Maa-aines- ja ympäristölupahakemus kiinteistöt 1:126, 1:6, 1:125, 1:147 (pdf-tiedosto)

               

Palaa uutislistaukseen