Maa-aines- ja ympäristölupahakemus: Liuskemestarit & Co Oy


KUULUTUS

MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS: LIUSKEMESTARIT & CO OY

Liuskemestarit & Co Oy on 9.4.2021 saapuneella hakemuksella hakenut maa-aineslupaa kalliokiviaineksen ottamiseen sekä ympäristölupaa kallionlouhintaan ja kiviaineksen murskaukseen alueelle, joka sijaitsee Oriveden kaupungin Yliskylän kylässä Oriveden keskustasta lounaaseen.

Hakija: Liuskemestarit & Co Oy
Osoite: Yliskyläntie 378, 35100 Orivesi
Yhteyshenkilö: Arttu Jokinen, M. 040 0818 639

Kiinteistöt: 2:84, 2:88, 1:223, 2:54, 1:239, 1:244

Kunta, kylä: Orivesi, Yliskylä

Asiakirjojen nähtävillä olo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävinä 21.4. – 28.5.2021 Oriveden kaupunginvirastossa osoitteessa Keskustie 23, 35300 Orivesi viraston aukioloaikoina. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat lisäksi keskeisiltä osin nähtävinä Oriveden kaupungin internet-sivulla osoitteessa www.orivesi.fi.

Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksen tekemiseen on oikeus niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta on toimitettava ympäristölautakunnalle viimeistään 28.5.2021 osoitteella Oriveden kaupunki, ympäristölautakunta, Keskustie 23, 35300 Ori­vesi tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@orivesi.fi. Lisätietoja antavat hakija ja ympäristöinsinööri Marjo Saarinen (M. 050 5420 514).

Ympäristölautakunta

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus; Liuskemestarit & Co Oy (pdf-tiedosto)
Maa-ainesten ottamissuunnitelma (pdf-tiedosto)
Anomus: ennakkoaloitus (pdf-tiedosto)
Yleiskuvaus toiminnan riskeistä (pdf-tiedosto)
Jätehuoltosuunnitelma (pdf-tiedosto)
Yliskylän louhimo Asemapiirros 18032021 (pdf-tiedosto)
Yliskylän louhimo nykytilanne 18032021 (pdf-tiedosto)
Yliskylän louhimo 5v tilanne 18032021 (pdf-tiedosto)
Yliskylän louhimo 10v tilanne 18032021 (pdf-tiedosto)
Yliskylän louhimo 15v tilanne 18032021 (pdf-tiedosto)
Yliskylän louhimo profiili (pdf-tiedosto)

Palaa uutislistaukseen