Maa-aines- ja ympäristölupahakemus: Seppälän Kiuaskivi Oy


Kuulutus

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus: Seppälän Kiuaskivi Oy

Seppälän Kiuaskivi Oy on 4.11.2021 saapuneella hakemuksella hakenut maa-aineslupaa kalliokiviaineksen ottamiseen sekä ympäristölupaa kallionlouhintaan ja kiviaineksen murskaukseen alueelle, joka sijaitsee Oriveden kaupungin Eräjärven kylässä.

Hakija: Seppälän Kiuaskivi Oy
Osoite: Seppälänranta 34, 35220 Eräjärvi
Yhteyshenkilö: Saku Seppälä, M. 0400 249 276

Kiinteistö: 562-440-1-40

Kunta, kylä: Orivesi, Eräjärvi

Asiakirjojen nähtävillä olo
Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävinä 15.11. – 22.12.2021 Oriveden kaupungin internet-sivulla osoitteessa www.orivesi.fi.

Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksen tekemiseen on oikeus niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta on toimitettava ympäristölautakunnalle viimeistään 22.12.2021 osoitteella Oriveden kaupunki, ympäristölautakunta, Keskustie 23, 35300 Ori­vesi tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@orivesi.fi. Lisätietoja antavat hakija ja ympäristöinsinööri Marjo Saarinen (M. 050 5420 514).

Ympäristölautakunta

Yhteislupahakemus Seppälän Kiuaskivi Oy YL2021_Kiinteistö: 562-440-1-40 (Seppälä) (pdf-tiedosto)

Liite 1_Tiivistelmä yhteislupahakemuksesta (pdf-tiedosto)

Liite 4_Ottamissuunnitelma_Kiinteistö: 562-440-1-40 (Seppälä) (pdf-tiedosto)     

Liite 5_Kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma_Kiinteistö: 562-440-1-40 (Seppälä) (pdf-tiedosto)

Liite 6_Nykytilanne_Asemapiirros_Kiinteistö: 562-440-1-40 (Seppälä) (pdf-tiedosto)

Liite 7_Lopputilannekartta_Kiinteistö: 562-440-1-40 (Seppälä) (pdf-tiedosto)

Liite 8_Leikkauskuvat_Kiinteistö: 562-440-1-40 (Seppälä) (pdf-tiedosto)

                   

                  

Palaa uutislistaukseen