Maskeja käytetään kouluilla ja varhaiskasvatuksessa syyslomaan saakka – muuallakin maskia suositellaan ruuhkaisiin paikkoihin sekä erityisesti rokottamattomille

Oriveden kaupungin valmiusjohtoryhmä kokoontui tänään keskustelemaan THL:n ja Pirkanmaan koronanyrkin uusista maskisuosituksista.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri suosittelee koulujen työntekijöille ja kuudennen ja sitä ylempien luokka-asteiden oppilaille ja opiskelijoille maskien käyttöä koulujen sisätiloissa, kunnes kaikilla 12 vuotta täyttäneillä on ollut mahdollisuus saada molemmat rokotukset.

Sairaanhoitopiiri toteaa, että varhaiskasvatuksessa tapahtuneissa lasten tartunnoissa tartunnan lähde on useimmiten ollut aikuinen. 80 prosentin rokotuskattavuus koskettaa vasta yli 50-vuotiaita. Sairaanhoitopiiri suosittelee työntekijöille maskien käyttöä päiväkotien sisätiloissa, kunnes kaikilla 12 vuotta täyttäneillä on ollut mahdollisuus saada molemmat rokotukset.

Orivedellä tämä hetki koittaa vajaan kahden viikon päästä, kun yli 12-vuotiaat koululaiset saavat toisen rokoteannoksen ennen syyslomaa. Kaupungin valmiusjohtoryhmä linjasi, että kaupungin henkilöstön tulee käyttää maskeja syyslomaan eli perjantaihin 15.10. saakka aina ollessaan samoissa tiloissa lasten tai nuorten kanssa.

Linjaus tarkoittaa käytännössä sitä, että Oriveden päiväkodeissa, ala- ja yläkouluissa sekä lukiossa työntekijät käyttävät maskeja syyslomaan saakka. Työntekijöiden tulee käyttää maskeja myös nuorisopalveluissa, etsivässä nuorisotyössä sekä sellaisilla kansalaisopiston kursseilla, joilla on mukana lapsia tai nuoria. Maskisuositus kuudesluokkalaisille ja sitä vanhemmille oppilaille ja opiskelijoille jatkuu 15.10. saakka.

Muutoin maskia voi käyttää oman harkinnan mukaan

Oriveden kaupungin valmiusjohtoryhmä linjasi, että kaupungin henkilöstö voi muutoin käyttää maskia oman harkintansa mukaan. Maskia suositellaan edelleen erityisesti silloin, jos samassa tilassa on paljon ruuhkaa. Valmiusjohtoryhmä kehottaa sellaisten yli 12-vuotiaiden, joilla ei ole täyttä rokotussarjaa, kiinnittämään erityistä huomiota maskien käyttöön.

Pirkanmaan koronanyrkin linjauksen mukaan 12 vuotta täyttäneille henkilöille suositellaan edelleen kasvomaskin käyttöä seuraavissa tilanteissa:

  • Julkisessa liikenteessä ja takseissa sekä matkustajille että kuljettajille
  • Kaikissa yleisissä sisätiloissa, joissa oleskelee paljon ihmisiä lähellä toisiaan
  • Koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkatessaan näytteenottoon ja ennen negatiivisen testituloksen saamista, mikäli joutuvat välttämättömän syyn vuoksi liikkumaan kodin ulkopuolella.
  • ulkotiloissa tilanteissa, joissa syntyy pitkäkestoisia ruuhkia, joissa liikkuminen vaikeutuu.
  • Sosiaali- ja terveydenhuollossa kaikissa tiloissa.

Koronanyrkin linjauksen mukaan työnantaja vastaa työturvallisuudesta ja voi velvoittaa maskin käyttöön työpaikalla. Linjauksessa todetaan myös, että eri organisaatiot ja toimijat, esimerkiksi tilaisuuksien järjestäjät, voivat myös antaa omia suosituksiaan maskin käytöstä omissa tiloissaan tai tilaisuuksissaan.

Palaa uutislistaukseen