Opintorahaston apurahat ovat haettavissa 31.10.2022 mennessä

Oriveden kaupungin ja Oriveden seurakunnan opintorahaston apurahat vuodelle 2022 julistetaan haettavaksi 31.10.2022 mennessä.

Apurahat on tarkoitettu ammatillisten ja korkea-asteen opintojen tukemiseen opintojensa loppupuolella oleville opiskelijoille, jotka ovat alle 29-vuotiaita. Jaettava summa on enintään 5 000 euroa. Apurahat jaetaan kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2022.

Opintorahaston hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava kaupungin nuorisotoimistoon osoitteella Kaupungintalo, Opintorahastohakemus, 35300 Orivesi.

Hakemuksessa on selvitettävä opintojen kesto, tämänhetkinen vaihe ja apurahan käyttötarkoitus. Korkeakouluopiskelijoiden on toimitettava ote opintosuoritusrekisteristä. Lisäksi hakijoiden on annettava selvitys taloudellisesta tilanteestaan.

Hakijan on täytynyt olla kirjoilla Orivedellä 1.1.2022 lähtien. Apurahaa ei voi saada Oriveden oppilaitoksissa opiskeleva paikkakuntalainen.

Tutustu Opintorahaston apurahojen myöntämisperusteiden sääntöihin (pdf)!

Lisätiedot:

Ota yhteyttä


Petteri Lähteenmäki

Vapaa-aikaohjaaja

040 133 9126
Palaa uutislistaukseen