Oriveden kasvihuonekaasupäästöt laskivat 6 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2020


Oriveden kaupungin juuri valmistuneen CO2-raportin laskennan mukaan Oriveden kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2020 olivat yhteensä 73,6 kt CO2-ekv ja päästöt asukasta kohti 8,2 t CO2-ekv. Mukana laskennassa ovat kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, sähkölämmitys, maalämpö, kaukolämmitys, erillislämmitys, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto.

Raportti on kokonaisuudessaan luettavissa Oriveden kaupungin internet-sivulla: https://orivesi.fi/asukkaalle/asuminen-rakentaminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-puhtaus/orivesi-on-hinku-kunta/

Palaa uutislistaukseen