Oriveden kaupungin ja Oriveden seurakunnan OPINTORAHASTON APURAHAT VUODELLE 2020


Oriveden kaupungin ja Oriveden seurakunnan opintorahaston apurahat vuodelle 2020 julistetaan haettavaksi 31.10.2020 mennessä. Apurahat on tarkoitettu ammatillisten ja korkea-asteen opintojen tukemiseen opintojensa loppupuolella oleville opiskelijoille, jotka ovat alle 29-vuotiaita. Jaettava summa on enintään 5.000 €. Apurahat jaetaan kaupungin itsenäisyyspäivän juhlassa 6.12.2020.

Opintorahaston hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset on toimitettava kaupungin nuorisotoimistoon osoitteella Kaupungintalo, Opintorahastohakemus, 35300 Orivesi.


Hakemuksessa on selvitettävä opintojen kesto, tämänhetkinen vaihe ja apurahan käyttötarkoitus. Korkeakouluopiskelijoiden on toimitettava ote opintosuoritusrekisteristä. Lisäksi hakijoiden on annettava selvitys taloudellisesta tilanteestaan. Hakijan on täytynyt olla kirjoilla Orivedellä 1.1.2020 lähtien. Apurahaa ei voi saada Oriveden oppilaitoksissa opiskeleva paikkakuntalainen.

Tiedusteluihin vastaa vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäki, puh 040-1339126.

Tutustu Opintorahaston apurahojen myöntämisperusteiden sääntöihin.

Palaa uutislistaukseen