Oriveden kaupungin toimielimien kokousten aika ja paikka sekä pöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna 2021


Kaupunginvaltuusto kokoontuu keskimäärin kahdeksan kertaa vuodessa. Kokoukset pidetään valtuuston istuntosalissa pääsääntöisesti klo 18.00 alkaen, kokouspäivä maanantai. Kokouksista ilmoitetaan kokousta edeltävänä keskiviikkona Oriveden Sanomissa, kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin internet-sivuilla julkaistavalla kuulutuksella.

Kaupunginhallitus kokoontuu säännönmukaisiin kokouksiin klo 15.00 alkaen, kokouspäivä on maanantai. Kokoukset pidetään kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. 

Elämänlaatulautakunnan kokoukset pidetään noin kerran kuukaudessa torstaisin klo 16.30 alkaen. Lisäksi kokous voidaan kutsua koolle tarpeen vaatiessa muinakin ajankohtina. 

Lasten ja nuorten lautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa pääsääntöisesti tiistaisin alkaen klo 17.00. Paikka sovitaan erikseen.

Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti tarpeen mukaan torstaisin alkaen kello 17.00 kaupungintalon kokoushuoneessa.

Ympäristölautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti tiistaisin noin neljän viikon välein alkaen kello 17.00 kaupungintalon kokoushuoneessa.

– – – – – – –

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan kunkin kokouksen osalta erikseen julkaistavalla kokouskuulutuksella.

Kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousviikon perjantaina yleisessä tietoverkossa klo 13.00 alkaen.

Lasten ja nuorten lautakunnan, elämänlaatulautakunnan, teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa neljäntenä työpäivänä kokouksesta klo 13 alkaen.

Viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävillä päätöksentekoa seuraavana arkimaanantaina kyseisen viranhaltijan työhuoneessa klo 13.00–15.00 välisen ajan tai maanantain ollessa pyhäpäivä sitä seuraavana arkipäivänä. Viranhaltijapäätökset ovat myös nähtävillä Oriveden kaupungin tietoverkossa.

Päätöspöytäkirjat asetetaan nähtäväksi myös yleiseen tietoverkkoon aina päätöksentekopäivää seuraavana arkimaanantaina, ellei viranhaltijapäätöksessä muuta päätetä.

Nähtäville asettaminen ei koske niitä pöytäkirjoja tai päätöksiä, jotka ovat muulla tavoin tiedoksi saatettu tai jotka on säädetty muutoin salassa pidettäviksi.

Kaupungin verkkosivuilla www.orivesi.fi julkaistaan kaupunginhallituksen, kaupunginvaltuuston, lasten- ja nuorten lautakunnan, teknisen lautakunnan, ympäristölautakunnan ja elämänlaatulautakunnan pöytäkirjat.

Nähtäville asettaminen ei koske niitä pöytäkirjoja tai päätöksiä, jotka ovat muulla tavoin tiedoksi saatettu tai jotka on säädetty muutoin salassa pidettäviksi.


ORIVEDEN KAUPUNGINHALLITUS

Palaa uutislistaukseen