Oriveden kaupungin viime vuoden tulos talousarviota parempi – muuttovoitto ennakoi positiivista virettä

Oriveden kaupungin vuoden 2021 tilinpäätöksen mukaan kaupungin tulos oli 0,4 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarvio oli 1,1 miljoonaa euroa alijäämäinen, joten tulos oli selkeästi ennakoitua parempi.

Kaupungin verotulot kasvoivat enemmän kuin talousarviossa 2021 ennakoitiin. Verotuloja kertyi 36,5 miljoonaa euroa, jossa on 3,3 prosenttia kasvua edellisvuodesta.

Kaupunki haki valtuustolta ylitysoikeutta talousarvioon sosiaali- ja terveyspalvelujen ostojen osalta. Kaupunginvaltuusto myönsi 2,3 miljoonan euron ylitysoikeuden, mutta ylitys ei lopulta toteutunut täysimääräisenä. Verotulojen kasvu ja sotemenojen pienempi ylitys selittävät talousarviota pienempää alijäämää viime vuodelta.

Orivesi sai viime vuonna valtionosuuksia 25,2 miljoonaa euroa, joka on 7,5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Vähennys selittyy vuonna 2020 maksetuilla, koronapandemiasta johtuneilla merkittävillä valtionosuuslisäyksillä.

Orivesi ponnisti muuttovoitolle

Artun Palveluasunnot Oy osti viime vuonna kaupungilta kaksi tonttia, joista toiselle aloitettiin tehostetun palveluasumisen kiinteistön rakentaminen syksyllä 2021. Kaupintielle on suunnitteilla seniorikerrostalo välimuotoisella asumismallilla. Molemmille rakennushankkeille on myönnetty ARA-rahoitusta, mutta kasvaneiden kustannusten vuoksi jälkimmäistä joudutaan suunnittelemaan uudelleen. Hanke pyritään saamaan alkuun tulevan syksyn aikana.

Kaupunki lakkautti vuoden 2021 aikana Holman ja Aseman päiväkodit ja myi vapautuneet kiinteistöt. Orivedellä avautui elokuussa 2021 uusi yksityinen palvelusetelipäiväkoti. Kaupunginvaltuusto päätti myös Hirsilän ja Karpinlahden koulujen yhdistämisestä suurempiin yksiköihin syksystä 2022 lähtien.

Monta merkittävää kaavahanketta saatiin valmiiksi, kun kaavoista tehdyt valitukset hylättiin. Hallinto-oikeus hylkäsi yli 10 vuotta valmistellusta rantayleiskaavasta tehdyt valitukset yhtä tilaa lukuun ottamatta sekä Mattilanniityn uuden asuinalueen kaavaa ja rakennusjärjestystä koskevat valitukset.

Orivesi oli vuonna 2021 muuttovoittokunta. Nettomuutto oli 17 henkilöä. Kaupungin väkiluku väheni kaikkiaan 30 henkilöllä johtuen siitä, että kuolleisuus on syntyvyyttä korkeampi.

– Muuttovoiton suhteen suunta on nyt oikea ja asukasluku pieneni huomattavasti vähemmän kuin edellisvuonna, sanoo Oriveden kaupunginjohtaja Juha Kuusisto. – Mattilanniityn ensimmäisen vaiheen tontit tulevat hakuun syksyllä ja uskomme vahvasti uuden asuinalueen vetovoimaan.

Sotepalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle

− Taloussuunnitelmakaudella seuraavatkin vuodet tulevat olemaan alijäämäisiä, kertoo kaupungin talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja. – Kaupungilla on puskurina taseylijäämää 5,84 miljoonaa euroa, mutta se ei riitä tulevien alijäämien kattamiseen.

Lilja mainitsee, että kaupungin talouden ennakointi helpottuu ensi vuodesta lähtien, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastuulle. Tämän jälkeen suurimpana yksittäisenä palveluna korostuu kasvatus- ja opetuspalvelujen kustannusten hallinta.

− Jatkossa kaupungin tehtävät painottuvat yhä enemmän lasten ja nuorten palveluihin. Olemme Orivedellä jo ennakoiden tiivistäneet varhaiskasvatuksen ja alakoulujen palveluverkkoja, joten meillä on hyvät lähtökohdat tulevaan muutokseen, Lilja sanoo.

Lisätiedot:

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto, p. 050 4015790, juha.kuusisto@orivesi.fi

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja, p. 050 366 4444, marjatta.lilja@orivesi.fi

Palaa uutislistaukseen