Oriveden kaupunki saavutti vuodelle 2020 asetetut energiatehokkuustavoitteet

Oriveden kaupunki on mukana vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa, jonka toteutumista seurataan vuosittain. Energiansäästö tuo kaupunkiorganisaatiolle myös merkittävät kustannussäästöt. Poikkeuksellinen viime vuosi vaikutti energiankulutuksiin.

Tiedote 7.6.2021 / EnerKey Oy ja Oriveden kaupunki

Oriveden kaupunki on asettanut 7,5 prosentin energiansäästötavoitteen vuoden 2016 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Vuoden 2020 loppuun mennessä energiansäästöä oli kertynyt noin 4,5 prosenttia. Tavoitteena oli saavuttaa neljän prosentin säästö, joten tavoitteeseen päästiin hienosti.

Energiansäästötavoitetta seurataan toteutettujen energiatehokkuustoimien avulla. Suurin energiansäästö on saavutettu lämpöpumpuilla, joita asennettiin useisiin Oriveden Kotikoivu Oy:n kohteisiin vuonna 2019. Myös vanhaa katu- ja sisävalaistusta on uusittu laajasti LED-tekniikalla.

Koronatilanteesta johtuen Oriveden kaupungin omistamien tilojen käyttö oli viime vuonna normaalitasoa vähäisempää. Erityisesti laskua näkyi kaupungin kiinteistöjen vedenkulutuksessa, joka väheni noin kymmenen prosenttia. Viime vuosi oli myös erityisen lämmin, mikä vaikutti osaltaan sähkön- ja lämmönkulutusten laskuun.

Oriveden kaupunki on liittynyt vapaaehtoiseen kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS), jonka tavoitteena on tehostaa energiankäyttöä. Suomessa kunnat ja yritykset ovat lähteneet hyvin mukaan sopimuksiin, ja tulokset ovat vaikuttavia. Vuosittaista energiankäyttöä on saatu tehostettua yhteensä noin 7 terawattituntia, joka vastaa suunnilleen Olkiluoto 1:n vuosittaista sähköntuotantoa. Vuosittaiset hiilidioksidipäästöt laskivat energiatehokkuustoimien avulla noin 1,6 miljoonaa tonnia. Energiatehokkuussopimukseen liittyneiden kunta-alan toimijoiden tulee raportoida Motivalle energiankäytön tehostamistoimistaan kerran vuodessa.

Oriveden kaupunki on mukana myös Hinku-verkostossa, jossa on tavoitteena vähentää hiilidioksidipäästöjä vuoden 2007 tasosta 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Vuoteen 2021 mennessä päästöjä on saatu vähennettyä noin 24 prosenttia. Töitä on vielä kovasti edessä, ja kaupunki kannustaakin kaikkia mukaan energia- ja ilmastotoimiin. Tehdään tämä yhdessä!

Palaa uutislistaukseen