Oriveden koululaisille lisää maksuttomia harrastuskerhoja − harrastamisen Suomen malli starttaa pilottina

Oriveden kaupunki on saanut 8 000 euroa erityisavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä Harrastamisen Suomen mallin pilotointiin. Avustusta käytetään maksuttomien, koulupäivän yhteyteen sijoittuvien harrastuskerhojen käynnistämiseen kevätlukukauden ajaksi.

Ennen avustushakua OKM järjesti kouluille Koululaiskyselyn, jossa kuultiin koululaisia heidän harrastustoiveistaan koulupäivän yhteydessä. Oriveden uudet harrastuskerhot on suunniteltu kyselyn vastausten perusteella.

Kokeilun ensi vaiheessa harrastustoimintaa järjestetään Rovastinkankaan ja Kultavuoren kouluissa sekä yhteiskoulussa. Kerhotoiminta alkaa kevätlukukauden viikolla 5 ja päättyy viikolla 20. Tarjolla on muun muassa kuntosalikurssia, kädentaito- ja uimakerhoja sekä Heppakaverit-toimintaa. Heppakavereissa harjoitellaan hevosen hoitoa ja talliympäristössä toimimista. Luvassa on yksi ratsastuskokeilu. Kevään kerhot ovat täydennystä Orivedellä jo toimiville kerhoille.

Ilmoittaudu Wilmassa

Kerhoihin ilmoittaudutaan Wilmassa ja osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujille ilmoitetaan erikseen Wilman kautta.

Kerhojen osallistujamäärissä huomioidaan koronaohjeistukset. Kukin kerho toteutuu, jos osallistujia on vähintään viisi. Jokaiselle kokeilussa mukana olevalle koululle on suunnattu kyselyssä esille nousseiden toiveiden mukaisia kerhoja. Koronatilanteen vuoksi kerhoihin ei oteta muiden koulujen oppilaita.

Harrastamisen Suomen mallissa tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia 1.−9.-luokkalaisille koulupäivän yhteyteen sekä sen välittömään läheisyyteen.

− Koska Oriveden saama avustusbudjetti on rajallinen, päätettiin Orivedellä käynnistää kokeilu ensin 3.−9.-luokkalaisille, kertoo kaupungin nuoriso-ohjaaja, hankesuunnittelija Mira Marski. − Jos jokin suunnitelluista kerhoista ei toteudu, tilalle tarjotaan uusia kerhoja nuoremmille oppilaille.

Orivedelle haetaan jatkorahoitusta

Orivedellä on tarkoitus hakea jatkorahoitusta Suomen harrastamisen mallin laajentamiseen kaikille Oriveden kouluille ja useammalle ikäluokalle.

− Kevään aikana tulemme kutsumaan lasten parissa työskenteleviä toimijoita ja tekijöitä yhteiseen suunnitteluun, Marski kertoo. − Pidemmällä aikavälillä tavoitteena on saada kaikki lapset ja nuoret löytämään itselleen sopiva ja kiinnostava harrastus.

Suomen harrastamisen mallia Orivedellä koordinoivat alakouluilla liikunnanohjaaja, hankekoordinaattori Iris Sundelin ja yhteiskoululla Mira Marski.

Uutta kerhotoimintaa on koulujen lisäksi luvassa myös Nuorten Kampuksella, jossa nuorisopalvelut järjestävät kevään aikana lapsille ja nuorille useampia kerhoja. Nuorisopalvelut tiedottavat lisää lähiaikoina.

Harrastamisen Suomen mallissa tavoitteena hyvinvointi

Opetus- ja kulttuuriministeriön harrastamisen Suomen mallissa päätavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Lisätiedot:

Iris Sundelin, iris.sundelin@orivesi.fi, p. 041 730 0337

  • Liikunnanohjaaja ja hankekoordinaattori (Terve Nuori!- ja Liikkuva varhaiskasvatus -hankkeet)
  • Alakoulujen kerhot

Mira Marski, mira.marski@orivesi.fi, p. 044 4235496

  • Nuoriso-ohjaaja ja hankesuunnittelija (Oivallinen Olotila -hanke koulunuorisotyössä)
  • Yhteiskoulun kerhot

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Harrastamisen Suomen malli

Palaa uutislistaukseen