Oriveden koululaisille lisää maksuttomia harrastuskerhoja – Harrastamisen malli saa jatkoa keväästä

Oriveden kaupunki on saanut 55 000 euroa erityisavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä Harrastamisen Suomen mallin jatkamiseen lukuvuonna 2021 – 2022. Avustusta käytetään maksuttomien, koulupäivän yhteyteen sijoittuvien harrastuskerhojen toimintaan lukuvuoden aikana.

Kerhojen sisällöt on tehty OKM :n Koululaiskyselyn sekä Oriveden kaupungin oman kerhokyselyn tulosten perusteella.

Hyvinvointia harrastamalla -hankkeen alkavat kerhot on suunnattu kaikille alakouluille ja yläkoululle. Osa kerhoista on suunnattu tietylle koululle, mutta tällöin jokaiselle koululle tullaan tarjoamaan kyseistä kerhoa jossain vaiheessa lukuvuotta. Kerhoja on myös jaettu eri luokka-asteille teeman ja sisällön mukaisesti.

Ilmoittaudu Verkkokaupassa

Kerhoihin ilmoittaudutaan kaupungin verkkokaupassa. Ilmoittautuneille laitetaan vielä vahvistusviesti ilmoittautumisajan päätyttyä.

Kerhojen osallistujamäärissä huomioidaan koronaohjeistukset sekä ohjaajien toiveet. Kukin kerho toteutuu, jos osallistujia on vähintään viisi. Jokaiselle kokeilussa mukana olevalle koululle on suunnattu kyselyssä esille nousseiden toiveiden mukaisia kerhoja. Osallistujille hankitaan tarvittaessa kuljetus koululta kerhoon, mikäli harrastus ei ole kävelymatkan päässä koululta.

Harrastamisen Suomen mallissa tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia 1.−9.-luokkalaisille koulupäivän yhteyteen.

Harrastamisen Suomen mallissa tavoitteena hyvinvointi

Hyvinvointia harrastamalla -hankkeen tavoitteena on tukea kaikkien lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia, ehkäistä syrjäytymistä. Samalla pyritään luomaan monipuolisesti erilaisia harrastus ja vapaa-ajan mahdollisuuksia,

Tavoitteena on myös tarjota kokemuksia ja elämyksiä sekä juurruttaa harrastamista ja aktiivisuutta osaksi arkipäivää.

Suomen mallissa yhdistyvät lasten ja nuorten kuuleminen harrastustoiveista, olemassa olevien hyvien käytäntöjen ja toimintatapojen koordinoiminen sekä koulun ja harrastustoimijoiden yhteistyö.

Lukuvuoden 2021 – 2022 kerhotarjonta

Kerhotarjontaa on lisätty alkavalle lukuvuodelle laajasti eri teemoilla ja kaikille kouluille saataville.

Tuttuja kerhoja keväältä ovat Heppakaverit, Junior LifeSaver -toiminta, kuntosalikerho sekä Ruokatreffit. Nämä kerhot ovat säilytetty tarjonnassa ja niitä on lisätty eri kouluille ja luokka-asteille saataville.

Uusia kerhoja tulee syksyllä olemaan ParkourAkatemian luotsaama Parkour-kerho 1-3 luokkalaisille, Piagrinan Akrobatia-kerhot, Selviytyjät -kerhot, Lasten Villasukka Teatteri -kerho, yläastelaisille suunnattu Kustom (kynä-ruiskumaalaus) -alkeiskurssi, Erityisnuorten uinti sekä FaMe -kehonhuolto kurssi sekä yläastelaisille mopo- ja moottoripaja sekä DIY-paja. Kaikkia kerhoja ohjaa paikalliset yritykset tai muut toimijat.

Tarkemmat kuvaukset kerhoista ja ilmoittautumiset löydät Oriveden kaupungin verkkokaupasta.

Ota yhteyttä


Ota yhteyttä


Palaa uutislistaukseen