Oriveden muovipilotista lupaavia tuloksia – Jäteaseman kävijämäärä kasvoi viime vuonna 70 prosenttia

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ja muovipakkausten tuottajayhteisön Suomen Uusiomuovi Oy:n kesäkuussa 2019 alkanut muovinkeräyskokeilu Orivedellä päättyi vuoden vaihteessa. Kyseessä oli valtakunnallisesti ainutlaatuinen pilottitutkimus, jossa taloyhtiöiden kotitalouksilta kerättiin pakkausmuovit ja muut muovijätteet samaan keräysastiaan kotipihoissa ja Oriveden jäteasemalla.

Tiedote 15.6.2021 / Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Tavoitteena oli muun muassa selvittää kerätyn materiaalin kierrätykseen liittyviä reunaehtoja ja mahdollisuuksia nostaa yhdyskuntajätteen kierrätysastetta muovien osalta. Kokeiluun osallistui noin 110 taloyhtiötä, joissa oli käytössä yhteensä 150 muovinkeräysastiaa. Omakotiasukkaiden ja mökkiläisten oli mahdollista viedä muovit jäteasemalle. Keräys jatkuu edelleen.

− Ennen kokeilua Orivedellä ei vielä ollut tuottajayhteisön muovipakkauskeräystä, eikä Pirkanmaan Jätehuollon keräysalue ulottunut Orivedelle asti. Asukkailla oli selkeästi innostusta ja kiinnostusta. Asukaskyselymme mukaan myös lajittelu koettiin pääsääntöisesti helpommaksi, kun keräys ei rajoittunut vain pakkauksiin. Noin 75 prosenttia vastaajista kertoi, että kokeilu lisäsi jätteiden lajittelua kotitaloudessa paljon, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon asiakkuuspäällikkö Virpi Oksala.

Vuonna 2020 jäteaseman Oriveden jäteaseman kävijämäärä kasvoi 70 prosenttia. Muovinkeräyksen vaikutusta on vaikea arvioida, sillä koronavuonna jäteasemien kävijämäärät kasvoivat yhtiön koko alueella. Orivedellä kasvua oli kuitenkin selvästi enemmän kuin jäteasemilla keskimäärin.

Logistiikkaan pakkausten ja muoviesineiden yhteiskeräyksellä ei ollut vaikutusta. Pelkkään pakkauskeräykseen verrattuna kokeilussa kerätyn materiaalin koostumus kuitenkin vaihteli. Turun ammattikorkeakoulussa tehdyn lajittelututkimuksen mukaan Oriveden keräyksestä saatiin jonkin verran pakkauskeräystä enemmän puhdistamattomia pakkauksia, jotka sisälsivät enemmän ruokajäämiä.

PVC-muovia oli mukana merkittävästi enemmän kuin pakkausmuovikeräyksessä yleensä. Sitä oli muun muassa muoviputkissa ja puutarhatavaroissa. Materiaalieriä käsiteltiin laitosmaisesti Salpakierto Oy:llä Lahdessa ja Fortum Oyj:llä Riihimäellä.  

− Saatujen tuloksien mukaan muu muovi ei merkittävästi vaikuta materiaalin kierrätettävyyteen eli muovipakkausten ja esineiden yhteiskeräys on muovin kertymän ja kierrätysasteen kasvattamisen kannalta mahdollista, Suomen Uusiomuovin toimitusjohtaja Vesa Soini summaa tuloksia.

Kierrätysmuovista valmistetaan esimerkiksi kukkaruukkuja, kastelukannuja ja putkia.  EU:n kierrätystavoitteiden mukaan yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 65 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.

Lisätiedot:

Pirkanmaan Jätehuolto Oy / Asiakkuuspäällikkö Virpi Oksala, puh. 03 240 5030

Suomen Uusiomuovi Oy / Toimitusjohtaja Vesa Soini, puh. 050 3820 644

Palaa uutislistaukseen