Oriveden rantaosayleiskaavaehdotuksen osittainen täytäntöönpano kyläalueiden osalta


Oriveden rantaosayleiskaavaehdotuksen osittainen täytäntöönpano kyläalueiden osalta

Kaupunginvaltuusto on 1.6.2020 § 31 hyväksynyt Oriveden rantaosayleiskaavaehdotuksen pohjoisen osa-alueen, Längelmäen osa-alueen ja Eräjärven osa-alueen osalta sekä 15.6.2020 § 34 eteläisen osa-alueen osalta.
Pirkanmaan ELY-keskuksen tekemien oikaisukehotusten johdosta kaupunginvaltuusto on 14.9.2020 § 48 pysyttänyt aikaisemmin tekemänsä rantaosayleiskaavaehdotuksen hyväksymispäätökset.

Kaupunginvaltuuston hyväksymispäätöksistä on tehty valituksia Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.
Kaikki valitukset kohdistuvat rantaosayleiskaavan ranta-alueisiin ja niitä koskeviin oikeusvaikutteisiin kaavamerkintöihin ja määräyksiin.
Rantaosayleiskaavaehdotus sisältää lisäksi ranta-alueiden ulkopuolella olevat oikeusvaikutteisen Eräjärven kyläkaavan alueen sekä Längelmäen kirkonkylän, Naappila-Suomaseman, Päilahti-Pitkäjärven, Siitaman, Talviaisen ja Västilän kyläalueet. Eräjärven kyläosayleiskaava-alueella kaavaa voidaan käyttää rakennuslupien myöntämisperusteena (MRL 44 §) ja muilla kyläalueilla kaava ei ole suoraan rakennuslupien myöntämisperuste.

Kaupunginhallitus on 17.5.2021 § 128 määrännyt MRL:n 201 §:n nojalla Oriveden rantaosayleiskaavaehdotuksen voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman ranta-alueiden ulkopuolella olevien kyläkaavojen osalta.

Oriveden rantaosayleiskaava tulee voimaan kyläalueiden osalta tällä kuulutuksella (MRA 93 §).

Orivedellä 26.5.2021
Oriveden kaupunginhallitus

Linkki kaupunginhallituksen pöytäkirjaan 17.5.2021 § 128

Palaa uutislistaukseen