Oriveden tilinpäätös 1,27 miljoonaa euroa ylijäämäinen, myös muuttovoittoa kertyi vuonna 2022

Oriveden kaupungin vuoden 2022 tilinpäätöksen mukaan kaupungin tulos on selkeästi talousarviota parempi. Kaupunginhallitus hyväksyi tilinpäätöksen 27.3.2023 ja se etenee valtuuston käsittelyyn.

Oriveden kaupungin tilikauden 2022 tulos on ylijäämäinen 1,27 miljoonaa euroa, kun talousarvio oli alijäämäinen noin 1,8 miljoonaa euroa. Ennakoitua parempaan tulokseen päästiin muun muassa verotulojen ja valtionosuuksien suuremman kertymän sekä sote-menojen arvioitua pienemmän ylityksen vuoksi. Myös henkilöstökulut alittivat talousarvion noin 0,67 miljoonalla eurolla.

– Tulos on hyvä ja on hienoa, että Oriveden kaupungin talous on tällä hetkellä tasapainossa. Saimme useita tärkeitä hankkeita ja investointeja valmiiksi. Orivesi keräsi myös muuttovoittoa 32 asukkaan verran, iloitsee kaupunginjohtaja Juha Kuusisto.

Sote-menojen kasvu maltillinen

Kaupunginvaltuusto myönsi vuoden 2022 talousarvioon sote-palvelujen ostoja varten 1,44 miljoonan euron ylitysoikeuden. Ylityksestä toteutui lopulta 0,5 miljoonaa euroa. Sote-menot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna vain yhdellä prosentilla eli 0,37 miljoonalla eurolla.

Loka-joulukuussa kaupungille tilitettiin verotuloja noin miljoona euroa ennakoitua enemmän. Toimintatuottojakin kertyi puoli miljoonaa euroa enemmän talousarvioon verrattuna.

– Vuoteen 2022 valmistauduttiin koronapandemian keskellä ja toimintatuotot arvioitiin varsin varovasti, kertoo talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja.

Viime vuotta leimasivat myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan, energiakriisi ja nopea inflaatio. Kaikki nämä ovat vaikeuttaneet talouden ennakointia ja kasvattaneet kaupungin kuluja. Näiden lisäksi viime vuonna oli huomattavan runsasluminen talvi, mikä lisäsi merkittävästi kunnossapidon kustannuksia. Kaupungin toimintakulut kasvoivatkin edellisvuodesta 3,3 prosenttia eli 2,34 miljoonaa euroa.

Merkittäviä hankkeita valmistui

Verotuloja kertyi vuonna 2022 yhteensä 38,5 miljoonaa euroa, mikä oli 3,3 prosenttia (1,97 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Valtionosuuksia taas kertyi 26,82 miljoonaa euroa, missä oli lisäystä edellisvuoteen verrattuna 6,3 prosenttia (1,58 milj. euroa).

Vuosikatetta muodostui 4,08 miljoonaa euroa, mikä tekee asukasta kohden 457 euroa. Vuonna 2021 vuosikatetta muodostui 2,37 miljoonaa euroa eli 264 euroa asukasta kohden.

Vuoden 2022 aikana nostettiin viisi miljoonaa euroa uutta pitkäaikaista lainaa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 3,76 miljoonalla eurolla.

Investointeja tehtiin vuonna 2022 bruttona 4,55 miljoonalla eurolla. Suurimmat investointikohteet olivat Yhteiskoulun kosteus- ja sisäilmakorjaukset, Orivesi–Haapamäki-radan vartioidun tasoristeyksen rakentaminen, Paltanmäen ylikulkukäytävän rakentaminen, aseman pysäköintialueen parantaminen MAL-hankkeena, Rovastinkankaan saattoliikennepihan ja pysäköintialueen rakentaminen sekä kunnallistekniset ja vesihuoltolaitoksen perusparannushankkeet.

– Aseman pysäköintialueen uudistus käynnisti aseman seudun kehittämisen. Viime vuonna saimme vahvistettua reilun kymmenen vuoden valmistelun jälkeen Oriveden rantaosayleiskaavan, joka toi kaupunkiin noin 1 000 uutta rakennuspaikkaa. Viime vuonna valmistui myös uusi Orvokkikujan tehostetun palveluasumisen yksikkö ja käynnistyi Kaupintien senioritalon rakentaminen, Kuusisto kertoo.

Toiminnan ja talouden kehittäminen jatkuu

Oriveden kaupungin talouden tuleva kehitys näyttää haasteelliselta varsinkin menojen kasvun ja asukasluvun vähenemisen vuoksi. Orivedellä kuolleisuus ylittää syntyvyyden, mikä tekee väkiluvun muutoksesta negatiivisen muuttovoitosta huolimatta. Viime vuonna väkiluku aleni 39 asukkaalla.

Vuoden 2022 tilinpäätöksen jälkeen oleva 7,1 miljoonan euron taseylijäämä tuo hieman puskuria tuleville taloussuunnitelmavuosille.

– Kun jatkamme määrätietoisesti kaupungin toiminnan ja talouden kehittämistä, saavutamme taloudellista vaikuttavuutta myös tulevaisuudessa siten, että nykyinen palvelutaso voidaan turvata, Lilja sanoo.

– Orivesi on viihtyisä ja turvallinen muuttovoittokaupunki hyvällä sijainnilla kasvukeskuksen naapurissa ja uskon, että meillä on hyvät mahdollisuudet pärjätä tulevaisuudessa, Kuusisto toteaa.

Lisätiedot:

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto, p. 050 4015790, juha.kuusisto@orivesi.fi

Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja, p. 050 366 4444, marjatta.lilja@orivesi.fi

Palaa uutislistaukseen