Päiväkodit avautuvat 14.5., asiakasmaksuissa hyvityksiä

Hallitus päätti neuvottelussaan 29.4.2020 purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Valtioneuvosto on tähän saakka suositellut, että lapset hoidetaan kotona mahdollisuuksien mukaan. Tämä suositus puretaan ja Orivedellä kaikki varhaiskasvatusyksiköt Wanhaa asemaa lukuun ottamatta avaavat jälleen ovensa torstaina 14.5.2020. Palaaminen normaalitoimintaan tehdään hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Toivotamme lapset lämpimästi tervetulleiksi takaisin varhaiskasvatukseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Opetushallitus ovat laatineet 4.5.2020 opetuksen järjestäjille ohjeet, joita noudattaen varhaiskasvatukseen palataan 14.5.2020.

Kyseisen ohjeen mukaan muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilöstön oleskelua varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Sen vuoksi pyydämme, että lapsen tuonti- ja hakutilanteet hoitaa yksi aikuinen kerrallaan nopeasti ja tehokkaasti ilman tarpeetonta viivyttelyä. Lisäksi toivomme, että tuonti- ja hakutilanteissa noudatetaan turvavälejä henkilöstöön sekä muihin vanhempiin ja lapsiin. Muistattehan myös seuraavat ohjeet:

 • Varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana. 
 • Tarpeettomia fyysisiä kontakteja vältetään.
 • Muistetaan hyvä käsi- ja yskimishygienia. Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tulleessaan varhaiskasvatukseen sekä ennen sieltä lähtöä. Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Hygieniasyistä omat lelut/unikaverit on syytä jättää kotiin.
 • Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois varhaiskasvatuksesta vähintään seitsemän vuorokauden ajan oireiden alkamisesta. Varhaiskasvatukseen voi palata vasta, kun on ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta.
 • Hoitava lääkäri arvioi, voiko riskiryhmään kuuluva lapsi palata varhaiskasvatukseen. Vaikean koronavirustaudin riskiryhmään kuuluvat ne lapset, joiden perussairaus muutenkin aiheuttaa suurentuneen riskin vakaville infektioille. 

Näitä ohjeita noudattamalla voidaan vähentää tartuntariskiä varhaiskasvatuksessa.

Asiakasmaksut

Valtioneuvoston määrittelemältä poikkeusajalta 18.3.-13.5.2020 ei peritä asiakasmaksua niiltä perheiltä, jotka ovat pitäneet pandemian vuoksi lapsensa poissa varhaiskasvatuksesta. Vaikka poikkeusaika päättyy, ei Oriveden varhaiskasvatuspalveluissa peritä asiakasmaksua 14.-31.5.2020 niiltä perheiltä, jotka pitävät lapsensa edelleen pois varhaiskasvatuksesta.

Kesäaika varhaiskasvatuksessa

Jotta varhaiskasvatuksen ja tilapalveluiden henkilöstö pääsee ansaituille vuosilomille, varhaiskasvatuksen toimintaa keskitetään kesäaikana seuraavasti:

 • Hirsilän päiväkoti Vuokkokujan ja Holman päiväkodeissa 1.6.-2.8.2020 
 • Eräjärven päiväkoti Vuokkokujan päiväkodissa 22.6.-2.8.2020
 • Wanhan aseman päiväkoti Aseman päiväkodissa 14.5.-28.6.2020 ja Vuokkokujan päiväkodissa 29.6.-2.8.2020. Wanhan aseman toiminta lakkaa virallisesti 31.5.2020.
 • Aseman päiväkoti Vuokkokujan päiväkodissa 29.6.-2.8.2020
 • Päiväkoti Niittykukka Vuokkokujan päiväkodissa 22.6.-2.8.2020.
 • Holman, Orivarsan ja Vuokkokujan päiväkodit ovat avoinna normaalisti koko kesän.
 • Suurin osa perhepäivähoitajista lomailee heinäkuun ajan ja varhaiskasvatusta tarvitsevat lapset ovat Vuokkokujan päiväkodissa.
 • Esioppilaiden täydentävä varhaiskasvatus koulujen loma-ajalla 1.6.-10.8.2020 järjestetään Orivarsan päiväkodissa.

Kesäajan asiakasmaksut

Maksuton heinäkuu

Heinäkuu on maksuton niille perheille, joiden varhaiskasvatus on alkanut elokuussa 2019 riippumatta siitä, käyttääkö heinäkuussa varhaiskasvatusta vai ei. Perhepäivähoidossa perhe saa maksuhyvityksen niiltä päiviltä, kun perhe itse järjestää lapsen varhaiskasvatuksen hoitajan poissaolojen aikana.

Ylimääräinen maksuhyvitys

Perheillä on mahdollisuus myös asiakasmaksun ylimääräiseen hyvitykseen kesäkuukausilta seuraavilla ehdoilla:

1. Lapsi on poissa yhtäjaksoisesti 8 viikkoa välillä 1.6.–31.8. ja poissaoloon sisältyy koko heinäkuu.

2. Lapsen poissaolo on ilmoitettu erillisellä lomakkeella 30.4.2020 mennessä omaan hoitopaikkaan.

3. Lapsi on poissa hoidosta etukäteen ilmoitetun ajan.

Jos yllä olevat ehdot täyttyvät, maksuttomia kuukausia ovat kesä- ja heinäkuu, vaikka osa poissaolosta olisikin elokuussa. 

4. Jos lapsi on poissa yhtäjaksoisesti 1.6.–31.8., maksuttomia kuukausia ovat kesä-, heinä- ja elokuu.

Lisätietoja:

Ota yhteyttä


Ota yhteyttä


Satu-Maarit Salonen

varhaiskasvatusyksikön johtaja

040 133 9246

Ota yhteyttä


Ota yhteyttä


Markku Puputti

vs. rehtori

050 361 1738

Ota yhteyttä


Palaa uutislistaukseen