Pirkanmaan hyvinvointialueen kysely asukkaille strategiatyön taustaksi

Mikä sinulle on asukkaana tärkeää sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluissa? Vastaa hyvinvointialueen strategiakyselyyn.

Kysely on auki 6.2.2022 saakka, ja siihen vastataan sähköisellä lomakkeella. Kyselyn tuloksia hyödynnetään hyvinvointialueen strategiatyön pohjana. Asukkaille tarkoitetun strategiakyselyn yhteydessä voit osallistua myös arvontaan. 

– Hyvinvointialueen strategia on keskeinen asiakirja, jolla aluevaltuusto ohjaa uuden organisaation toimintaa. Sen pohjaksi on tärkeä saada asukkaiden näkemys valmistelijoiden käyttöön, Pirkanmaan hyvinvointialueen muutosjohtaja Jukka Alasentie toteaa. 

Vastaukset käsitellään anonyymisti siten, ettei niistä voi tunnistaa yksittäisen vastaajan vastauksia.  

Nyt toteutettava kysely on ensimmäinen osa strategiatyön ja hyvinvointialueen valmistelun osallistamista. Strategiatyöhön ja hyvinvointialueen valmisteluun liittyvää osallistamistyötä jatketaan rajatuille kohderyhmille kevään aikana ja myöhemmin vuoden 2022 aikana. 

Asukaskyselyn kanssa samaan aikaan on käynnissä strategiakysely myös hyvinvointialueelle siirtyvälle henkilöstölle. Henkilöstö voi vastata kyselyyn oman organisaation kautta. 

Kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan langattomat kuulokkeet viikolla 6 kyselyn päätyttyä. Arvonnan voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Yhteystietoja käsitellään kyselystä erillään, eikä niitä voi yhdistää kyselyn vastauksiin. 

Pääset vastaamaan kyselyyn tästä.

Kyselyn tietosuojaseloste

Palaa uutislistaukseen