Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista vastaa 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan hyvinvointialue – mikä muuttuu tamperelaisten ja orivesiläisten palveluissa?


Tiedote 22.12.2022 / Tampereen kaupunki

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa kaikista pirkanmaalaisten, myös tamperelaisten ja orivesiläisten, julkisista sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Muutoksesta huolimatta palvelut säilyvät lähes ennallaan ja voit edelleen asioida itsellesi tutussa paikassa. Lue tästä uutisesta, mitä muutos tarkoittaa tamperelaisille ja orivesiläisille.

Muutos johtuu sote-uudistuksesta, jossa Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulle siirtyvät kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen palvelut. 

Hyvinvointialueen vastuulle siirtyviä palveluja ovat esimerkiksi sosiaali- ja terveysasemien sekä hammashoitoloiden, neuvoloiden, kotihoidon, sosiaalityön, lastensuojelun, vammaisten ja ikäihmisten sekä sairaaloiden, ensihoidon ja pelastuslaitoksen palvelut.

Asiat, jotka eivät muutu 1.1.2023

Samat palvelupaikat jatkavat nykyisissä tiloissa ja nykyisellä henkilöstöllä. Voit asioida esimerkiksi samalla terveysasemalla tai neuvolassa kuin aiemminkin. Myöhemmin hyvinvointialue voi tehdä muutoksia palveluihin ja toimipisteisiin.

Hoito- ja asiakkuussuhteesi eivät muutu. Nykyiset ajanvarauksesi, paikkasi hoitojonossa, lähetteesi sekä asiakas- ja potilastietosi säilyvät. Myös myönnetyt palvelusetelit sekä tulkkipalvelut säilyvät ennallaan. Muistathan käyttää tänä vuonna saamasi palveluseteli vuoden loppuun mennessä tai jos et ehdi käyttää sitä, ota yhteyttä yksikköön, josta olet saanut palvelusetelin.

Pirkanmaan pelastuslaitos toimii jo nyt maakunnallisena, eikä sen palveluihin tule muutoksia.

Päivystysavun numero sekä hätänumero säilyvät ennallaan. Soita päivystysavun numeroon 116 117 aina, kun pohdit päivystykseen lähtöä. Hätätilanteessa soita 112.

Matkapuhelinnumerot ja Tampereen yliopistollisen sairaalan eli Taysin puhelinnumerot eivät muutu.

Tampereen ja Oriveden sosiaaliasiamiehinä jatkavat Sanna Juurakko ja Taija Mehtonen ja potilasasiamiehinä Iiris Markkanen ja Taija Mehtonen. Puhelinnumerot säilyvät ennallaan, mutta vuoden 2023 alussa sähköpostiosoitteet vaihtuvat pirha.fi-päätteisiksi: sosiaaliasiamies@pirha.fi ja potilasasiamies@pirha.fi. Älä lähetä asiamiesten sähköposteihin salassa pidettäviä asiakas- tai potilastietoja.

Asiat, joihin tulee muutoksia 1.1.2023

Tampereen ja Oriveden sosiaali- ja terveyspalvelujen 03-alkuiset puhelinnumerot muuttuvat alkuvuonna, mutta puhelut ohjautuvat oikeaan numeroon automaattisesti 30.4.2023 asti. 

  • Esimerkiksi terveyspalvelujen neuvonnan numero ja nimi muuttuvat: Kun terveysasemasi on kiinni ja tarvitset ohjeita terveyspalveluihin hakeutumisesta tai arviota hoidon tarpeesta, soita 1.1.2023 alkaen Pirkanmaan terveysneuvonnan numeroon 03 384 5000. 
  • Myös sosiaalipalvelujen neuvonnan numero sekä ikäihmisten, vammaisten sekä mielenterveys- ja päihdeasioissa auttavan Kotitorin numero vaihtuvat: sosiaalipalvelujen neuvonnan uusi numero on 03 3845 700 ja Kotitorin 040 733 3949. 
  • Katso lisätiedot muista muuttuvista 03-numeroista uutisesta: Tiedote muuttuvista puhelinnumeroista.

Sähköpostiosoitteet muuttuvat. Hyvinvointialueen sähköpostiosoitteet ovat @pirha.fi-loppuisia. Muutoksia tulee työtekijöiden sähköpostiosoitteiden lisäksi palvelujen yhteissähköpostiosoitteisiin. Niistä löydät tietoa hyvinvointialueen sivuilta osoitteesta pirha.fi/palvelut

Verkkosivut muuttuvat: Jatkossa tiedot sosiaali- ja terveyspalveluista löytyvät hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta pirha.fi. Myös Taysin palveluista kerrotaan näillä sivuilla. Kotitorin uusi verkko-osoite on www.pirkanmaankotitori.fi. Pelastuslaitoksen verkkosivut pysyvät osoitteessa pelastustoimi.fi/pirkanmaa.

Hoitoon pääsyn kriteerit, palkkiot ja korvaukset sekä asiakasmaksut ovat samanlaisia 1.1.2023 alkaen koko Pirkanmaalla. Asiakasmaksuista löydät lisätietoja hyvinvointialueen sivulta: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut Pirkanmaan hyvinvointialueella. Korvausten ja palkkioiden maksupäivät voivat muuttua.

Joidenkin asiakkaiden etuuksiin ja asiakasmaksuihin tulee pieniä muutoksia. Jos kunnan tekemään päätökseen tulee muutos, siitä toimitetaan uusi päätös asiakkaalle. Kokonaan päättyvät kotihoidon tukipalveluna ollut siivouspalvelu sekä vammaispalvelujen harkinnanvarainen saattaja- ja avustajapalvelu. Lähitorikortti poistuu käytöstä.

Pirkanmaan hyvinvointialueen asiakasmaksulaskut voi tilata verkkopankkiin. Sitä varten sinun täytyy solmia verkkopankissasi e-laskusopimus hyvinvointialueen kanssa.

Jos käytät verkkoasiointia, sinun pitää täyttää uudelleen sähköisen asioinnin suostumuslomake.

Mistä löydät tietoa?

Lisätietoa muutoksista on hyvinvointialueen verkkosivuilla osoitteessa pirha.fi, josta vuoden 2023 alusta lähtien löydät myös tiedot sosiaali- ja terveyspalveluista. Pirha.fi-verkkosivuilla voit kysyä neuvoa myös chatin kautta.

Tamperelaisille ja orivesiläisille on koottu tietoa muutoksista Tampereen kaupungin verkkosivuille osoitteeseen tampere.fi/sotepelauudistus

Ellet löydä etsimääsi tietoa verkosta, hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen yleinen neuvontanumero eli Sote-luuri auttaa numerossa 03 384 5050 arkisin klo 8–18. Sote-luurissa ei käsitellä asiakastietoja tai arvioida palvelun tai hoidon tarvetta.

Palaa uutislistaukseen