Suuntaporaustyö Oriveden keskustassa viikolla 36 sekä Anttilantien vesijohdon saneeraus


Viikolla 36 toteutetaan suuntaporaustyö, jossa keskustien alle asennetaan uusi runkovesijohto. Työ toteutetaan suuntaporauksena, jotta keskustiellä ei tarvitse kaivaa.

Kaivannot ja työ on suunniteltu kokonaisuudessaan siten, että ne häiritsevät liikennettä ja jalankulkua mahdollisimman vähän. Liitteenä kartta suuntaporauskaivannoista.

Suuntaporauksen valmistuttua siirrytään saneeraamaan Niementien sekä Anttilantien runkovesijohtoa. Työmenetelmänä on sujutus, jossa vanhan valurautaputken sisään asennetaan uusi muoviputki. Saneerauksen yhteydessä uusitaan myös kiinteistöjen tonttiventtiilit.

Työstä aiheutuu joitakin lyhyitä vesikatkoja, joista informoidaan asukkaita ja kiinteistön omistajia suoraan. Työn ajaksi vedensyöttö kiinteistöihin järjestetään väliaikaisella vesijohdolla.

Työmaan pääurakoitsijana toimii Infraliner Oy.

Lisätietoja työmaasta antaa:

Waltteri Martelin

Kunnallistekniikan päällikkö

Oriveden Kaupunki

0400 730 802

Palaa uutislistaukseen