Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut osaksi Taysia 1.1.2021

Tampereen, Oriveden, Pirkkalan ja Vesilahden asukkaita palvelevat Tampereen mielenterveys- ja päihdepalvelut yhdistyvät Taysin psykiatrian kanssa ensi vuoden alusta. Yhdistymisellä halutaan turvata laadukkaat psykiatrian palvelut alueen asukkaille myös tulevaisuudessa.


Tiedote / Tampereen kaupunki 23.11.2020

Tampereen kaupungin vastuulla olleiden asiakkaiden hoitosuhteet hoitavaan työntekijään säilyvät yhdistymisessä pääsääntöisesti ennallaan. Suurin osa palveluista järjestetään vuoden alussakin nykyisissä toimipisteissä. Kokonaan uutena toimipisteenä otetaan kuitenkin käyttöön Hallituskatu 14-16 Tampereen keskustassa. Sinne siirtyy palveluja kaupungin Sarviksen toimipisteestä.

Asiakkaiden kutsukirjeet vastaanotoille lähetetään jo loppuvuodesta 2020 Taysin kutsukirjeinä.

Muutoksia puhelinnumeroissa

Puhelinten lankanumerot muuttuvat Taysin numeroiksi vuoden alusta. Matkapuhelinnumerot eivät sen sijaan muutu. Uusi mielenterveys- ja päihdepalvelujen avohoidon neuvontanumero on 03 311 59600. Se korvaa kaupungin numeron 03 565 715. Tampereen kaupungille jäävien mielenterveys- ja päihdepalvelujen osoitteet ja puhelinnumerot säilyvät ennallaan.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden potilasasiakirjat siirtyvät vuoden alusta osaksi Taysin eli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilasrekisteriä. Rekisterinpitäjän muutos näkyy myös OmaKanta-palvelussa. Potilasasiakirjojen pyynnöt lähetetään vuodenvaihteen jälkeen Taysin Potilaskertomuskeskukseen. Potilasrekisterin seloste on Taysin verkkosivuilla.

Osa palveluista jää edelleen kaupungille

Taysin vastuulle siirtyy vain aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluja. Tampereen kaupungille jäävät edelleen muun muassa nuorisopsykiatrian palvelut sekä perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetiimit, psykogeriatrian osastot U1 ja U2, selviämis- ja katkaisuhoitoasema Selkis, asumispäivystys ja tukiasumisen yksikkö Tastu, päihtyneiden päivätoimintakeskus Huoltsu sekä kotiin suunnattu tuki mielenterveys- ja päihdeasiakkaille eli Konsti

Palvelujen yhdistyminen on ensimmäinen askel kohti maakunnan laajuisia palveluita, sillä myöhemmin myös muiden Pirkanmaan kuntien palveluja voidaan yhdistää osaksi nyt syntyvää palvelukokonaisuutta.

> Taysille siirtyvien psykiatrian palvelujen yhteystiedot 1.1.2021 löytyvät Tampereen kaupungin verkkosivuilta.

Lisätietoja

Tays, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Toimialuejohtaja Hanna-Mari Alanen
puhelin 050 367 5290
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@pshp.fi

Tampereen kaupunki
Palvelujohtaja Maritta Närhi
puhelin 050 320 6325
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi

Palaa uutislistaukseen