Galleria WW: Juha Vanonen – Untitled

Näyttelyt


-

Walleniuksen Wapriikki, Walleniuksenkatu 2, Korkeakoski, Juupajoki

Maalaaminen itsessään on työskentelyni lähtökohta. Teokseni ovat abstrakteja tilahahmotelmia, joissa tutkin tilaa ja liikettä kuvassa erilaisten maalaustekniikoiden kautta. Teokseni keskustelevat muun nykymaalauksen kanssa kommentoiden tai lainaten muotoja, värejä ja tekniikoita.

Vaikutteet maalaamiseen ovat lähtökohtaisesti abstraktissa ekspressionismissa, mutta omassa työskentelyssä prosessi on harkitumpi ja ekspressiivisyys näkyy lähinnä maalausjäljessä.

Maalaan akryylilla kankaalle. Luonnostelen ja muokkaan teoksia digitaalisesti useamman kerran prosessin aikana. Erilaiset siveltimen vedot ja terävät rajat luo teokseen kerroksellisuutta ja liikettä. Kuva ikään kuin hajoaa luomassaan tilassa.

Maalaaminen on minulle jatkuvaa uuden etsimistä. Onnistumisen raja abstraktin aiheen äärellä on usein häilyvä ja sen löytäminen on työskentelyni ydin. Nimeämättöminä näyttelyn UNTITLED maalauksissa korostuu niiden esittävän vain itseään.

Lue lisää Walleniuksen Wapriikin verkkosivuilta

Takaisin tapahtumalistaukseen