Selkeän virkakielen kurssi

Kurssit ja koulutukset


klo-

Oriveden Kampus, Koulutie 5, 35300 Orivesi

Viranomaisten ja muiden tahojen ohjeistuksella ja informaatiolla ei ole merkitystä, jos ihmiset, joille se on suunnattu, eivät ymmärrä sitä. Siksi selkeä viranomaisviestintä on hyvin toimivan yhteiskunnan perusedellytys. Siinä voidaan erottaa ymmärrettävä perusviestintä ja varsinainen selkokieli. Selkeän virkakielen kurssin tarkoituksena on antaa välineitä kehittää viestintää niin, että mahdollisimman moni ymmärtää saamansa viestit oikein.

Kurssin tuntimäärä on 16 tuntia. Yhteisiä tapaamisia on 10 tuntia, joka koostuu teorialuennosta (2h) ja ryhmien harjoitustehtävien purkamisesta (3 x 2h) sekä loppuyhteenvedosta (2h). Osanottajien tulee varata omakohtaiseen työskentelyyn yhteensä 6 tuntia. Ensimmäinen tunti pidetään tiistaina 19.4.22 klo 17-19. Muiden tapaamisten ajankohdat sovitaan osanottajien kesken. Viimeinen tapaaminen on tiistaina 3.5.22.

Teorialuennolla käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

– Puheen ja tekstin mukauttamisen yleiset periaatteet
– Kansalaisten ryhmät tekstinlukutaidon näkökulmasta
– Ihmisen tietopohjan vaikutus ymmärtämiseen
– Miksi ihmisten on vaikea ymmärtää muiden kirjoittamia tekstejä?
– Kolme harjoitustehtävää tehdään kolmen hengen ryhmissä. Harjoitustehtävät puretaan yhteisissä keskusteluissa.

Kurssin vetäjänä on emeritusprofessori Arto Mustajoki. Hän on kirjoittanut kirjan Väärinymmärryksiä ja pitänyt esitelmiä selkokielestä. Hän pitää myös ”Kommunikaation kompastuskiviä” -podcast-sarjaa https://kommunikaationkompastuskivia.fi

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Oriveden Kampuksen verkkosivuilla

Takaisin tapahtumalistaukseen