Uusi asuinalue sopii monenlaisiin asumistarpeisiin

Kaupinrinteen asuinalue yllätti aikoinaan kiinnostavuudellaan. Alue rakennettiin ripeästi ja asukkaat ovat olleet tyytyväisiä. Mattilanniityn asuinalue rakentuu pian aivan Kaupinrinteen viereen, lähelle keskustaa ja ulkoilureittejä. Uuden alueen suunnittelussa on otettu huomioon vetovoimatutkimuksen tulokset sekä alueen luontoarvot ja ekologisuus.

Orivedellä on vuoden 2019 keväällä tehty tutkimus kaupungin vetovoimasta. Sen yhteydessä on kyselyn avulla selvitetty niin ulkopaikkakuntalaisten kuin orivesiläisten asumiseen liittyviä mieltymyksiä ja toiveita.

Asumismuotona omistusasunto on mieluisin. Omakotitalo ilmoitettiin kiinnostavammaksi kuin rivitalo tai kerrostalo. Puolet vastaajista haluaisi asua noin kahden kilometrin säteellä keskustasta, mutta vastausten perusteella on myös haja-asutusalueelle haluavia. Tärkeänä koettiin asuinalueen sijoittuminen hyvien liikenneyhteyksien sekä viheralueiden ja puistojen lähelle. Orivesiläisten mielestä tärkeintä on, että oman asunnon tilat ovat esteettömiä ja joustavasti muunneltavissa elämäntilanteen mukaan. Monet kokivat, että tontin suurella koolla on positiivinen merkitys.

Uskon, että myös uusi asuinalue täyttyy tyytyväisistä asukkaista.

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 1.6.2020 käsiteltiin mm. Mattilanpellon asemakaava. Uusi Mattilanniityn asuinalue on kaupungin omistamaa rakentamatonta pelto- ja metsäaluetta muun asutuksen tuntumassa. Kyseistä kaavaa on käsitelty ympäristö- ja teknisessä lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja viime maanantaina valtuustossa. Suunnitellun alueen pinta-ala on kaikkiaan noin yhdeksän hehtaaria. Tonttien ohjeelliset koot ovat 500–2800 neliömetriä.

Kaavan laadinnassa on varmistettu alueen luontoarvojen säilyminen sekä lähivirkistysalueiden osoittaminen ja yhteydet ulkoilureiteille.  Erityistä huomiota on kiinnitetty alueen ekologisuuteen ja taloudellisuuteen. Suunnittelualueella olevat arvokkaat alueet on osoitettu merkinnällä luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Kaavaselostuksen mukaan ”kaavan tavoitteena on varata aluetta pientalorakentamiselle keskustan tuntumassa”.

Mattilanniitty sijoittuu lähelle Kaupinrinteen asuinaluetta, joka herätti nopeasti rakentajien kiinnostuksen. Mattilanniityn alueen aktiivinen markkinointi on juuri käynnistymässä ja uskon, että myös uusi asuinalue täyttyy tyytyväisistä asukkaista.

Luet kaupunginhallituksen ja nuorisovaltuuston blogia, jota kirjoittavat vuorollaan hallituksen ja nuvan jäsenet. Lue muita blogin kirjoituksia täältä. Uusi kirjoitus julkaistaan kuukausittain.

Palaa uutislistaukseen