Verstastien asemakaavamuutoksen luonnos nähtäville


Verstastien kaavamuutos koskee Oripohjan teollisuusalueen kortteleita 7C ja 7D sekä katu- ja puistoaluetta ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaa aluetta. Muutoksen tarkoituksena on laajentaa kortteleita ja leventää Verstastien katualuetta.

Asemakaava-aineistot ovat nähtävillä 11.10.–9.11.2021 kaupungin internetsivuilla osoitteessa: https://orivesi.fi/asukkaalle/asuminen-rakentaminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/asemakaavat/ sekä Oriveden kaupungin elinvoimapalveluissa osoitteessa Keskustie 23 2. krs viraston aukioloaikoina kello 9.00-15.00.

Järjestämme asemakaavan luonnosvaiheen yleisötilaisuuden torstaina 21.10.2021 kello 16 alkaen Oriveden kaupungintalolla. Tilaisuudessa noudatetaan Pirkanmaan alueellisia koronavirussuosituksia.

Kaavaluonnoksesta voi jättää mielipiteen nähtävilläoloaikana ensisijaisesti sähköpostitse kirjaamo@orivesi.fi tai postitse: Oriveden kaupunki, Elinvoimapalvelut / Kaavoitus, PL 7, 35301 ORIVESI.

Lisätietoja asiasta saa kaupungin elinvoimapalveluista puh. vaihde (03) 5655 6000.

5.10.2021

Oriveden kaupunki
Ympäristölautakunta

Palaa uutislistaukseen