Villasukkahankkeen koordinaattorin valinta uudelleenkäsittelyyn

Oriveden kaupunginhallitus on päättänyt käyttää kuntalain mukaista otto-oikeutta kaupunginjohtajan tekemään henkilöstöpäätökseen hankekoordinaattorin määräaikaisen työsuhteen täyttämisestä. Hakijoita haastatellaan uudelleen tehtävän täyttämistä varten.

Orivesi – Suomen Villasukkapääkaupunki -hankkeeseen valittiin 1.10.2020 hankekoordinaattoriksi Jyrki Mattila. Haastatteluryhmässä olivat mukana kaupungin hyvinvointijohtaja, yrityskoordinaattori ja tiedottaja. Haastatteluryhmä esitti yksimielisesti tehtävään Mattilaa. Hankekoordinaattorin tehtävään haki 39 henkilöä.

Oriveden kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 19.10.2020 käyttää kuntalain mukaista otto-oikeutta kaupunginjohtajan tekemään henkilöstöpäätökseen. Kuntalain 92 §:n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen merkitsee sitä, että alemman viranomaisen käsittelemä asia siirtyy kokonaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus voi käytännössä valita sopivimmaksi katsomansa henkilön tehtävään aikaisemman päätöksen sitomatta sitä millään tavalla. Henkilövalinnat ovat tyypillisiä otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita.

Kaupunginhallituksen kokouksessa 2.11.2020 nimettiin uusia haastatteluja varten haastatteluryhmä, johon kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, henkilöstöjaoston puheenjohtaja, kaupunginjohtaja, yrityskoordinaattori, tiedottaja ja hyvinvointijohtaja. Haastatteluryhmä valitsee haastateltavat ja suorittaa haastattelut sekä tekee ehdotuksen valittavasta henkilöstä. Tavoitteena on, että kaupunginhallitus käsittelee henkilöstövalintaa 16.11.2020. Keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Reijo Kahelin (vas.) teki päätösehdotuksesta poikkeavan päätösehdotuksen, joka ei saanut kannatusta.

Kaupunginjohtajan henkilöstöpäätöksestä on tehty myös oikaisuvaatimus, jossa Oriveden Perussuomalaiset ry. esittää, että päätös Jyrki Mattilan valinnasta hankekoordinaattoriksi tulee kumota henkilön tehtävään sopimattomuuden perusteella ja nimetä tehtävään ensimmäiselle varasijalle valittu Ulpu Aho.

Kun kaupunginhallitus käyttää otto-oikeutta ja päätöksestä on samanaikaisesti tehty oikaisuvaatimus, käsiteltävänä ei varsinaisesti ole oikaisuvaatimus, vaan itse asia käsitellään otto-oikeuden nojalla uudelleen. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset eivät sido samalla tavoin kuin silloin, kun asiaa käsitellään pelkästään oikaisuvaatimuksen perusteella. Aiempi päätös on menettänyt merkityksensä otto-oikeuden käytön jälkeen. Kaupunginhallitus merkitsi oikaisuvaatimuksen perusteluineen tiedoksi.

Lisätiedot:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Jakara
riitta.jakara@orivesi.fi
p. 044 421 5084

Palaa uutislistaukseen