Yhteisöllistä senioriasumista Orivedelle – Aunen ja Erkin Koti rakentuu pian

Orivedellä vietetään pian eläkevuosia seniorikodissa, jossa voi osallistua yhteisön toimintaan ja omien palvelutarpeiden suunnitteluun, tehdä ja harrastaa yhdessä sekä tulla kuulluksi. Rakentumassa on uudenlainen asumisyhteisö, Aunen ja Erkin Koti, johon jokainen asukas on tervetullut sellaisena kuin on. Asunnot sijaitsevat Oriveden keskustassa lähellä palveluja.

Oriveden yhteisöllisen seniorikodin taustalla on Aune ja Erkki Mäkisen testamenttilahjoitus, joka mahdollisti Aunen ja Erkin Koti -säätiön perustamisen. Aunen tahtona oli: ”Jos minulta jotain jää, sen täytyy mennä maailman hyvään tarkoitukseen”. Tämä hyvä tarkoitus on nyt konkretisoitumassa Aunen ja Erkin seniorikodissa, jonka peruslähtökohtana on senioreiden hyvä elämä ja mahdollisuus asua yhteisössä, joka edistää hyvinvointia ja turvallisuutta. Talon arvoiksi ovat kiteytyneet suvaitsevaisuus ja erilaisuuden rikkautena näkevä yhteisöllisyys, osallisuus ja avoimuus, kunnioittava vuorovaikutus ja tasa-arvo, uskonnollinen ja elämänkatsomuksellinen vapaus, yksilöllisyys ja yksityisyyden arvostus, inhimillisyys ja eettisyys, hyvinvointi ja terveys, elävä luontoyhteys, ekologisuus sekä asumisen terveys.

Arjen ja elämän mielekkyyden tekijöiksi koetaan kuulluksi ja huomatuksi tuleminen, yhteinen tekeminen ja tieto siitä, että tarvittaessa naapuri tarkistaa, että kaikki on hyvin.

Aunen ja Erkin Koti sijoittuu hyvien palveluiden äärelle

Seniorikoti nousee Puistolanpolulle kävelymatkan päähän Oriveden keskustasta ja tavoitteena on muuttaa sinne jouluksi 2021. Orivesi on hyvä paikkakunta senioreiden asua, koska kaikki palvelut ovat lähellä. Paikkakunnalta löytyy runsaasti liikunta-, ulkoilu-, harrastus-, kulttuuri– ja sote-palveluja. Myös julkinen liikenne toimii hyvin ja liikenneyksiä on eri suuntiin.

Aunen ja Erkin Kodissa kaikilla on omat asuntonsa sekä yhteisiä monikäyttötiloja. On sekä omaa rauhaa ja yksityisyyttä että yhteistä toimintaa. Arjen ja elämän mielekkyyden tekijöiksi koetaan kuulluksi ja huomatuksi tuleminen, yhteinen tekeminen ja tieto siitä, että tarvittaessa naapuri tarkistaa, että kaikki on hyvin. Yhteiskunnan tasolla tämä mielekäs elämä ja sen yllä pitämä toimintakyky ovat myös ennaltaehkäisevää talouden hallintaa, kun senioriväen palvelutarpeet siirtyvät ajallisesti myöhempään vaiheeseen elämää.

Kaivuri tontilla Oriveden Puistolankujalla.
Aunen ja Erkin Koti rakentuu pian viehättävään ympäristöön Puistolanpolulle, aivan lähelle keskustan palveluja. Kuva: Jussi Valkeajoki

Osuuskunta-asumista edullisella vuokrahinnalla

Aunen ja Erkin Koti toteutetaan ryhmärakennuttamisena, jossa talon suunnittelun ja rakentamisen eri vaiheissa kuunnellaan asumisyhteisön jäsenten toiveita ja tarpeita. Talo rakennetaan puusta ja lämmitysmuodoksi tulee maalämpö. Senioritaloon on suunniteltu tulevan reilu 20 asuntoa. Talon piirustukset valmistuvat marraskuun aikana ja tällä hetkellä kaikki asunnot ovat varattuja. Oriveden kaupunkikonserniin kuuluva vuokrataloyhtiö Oriveden Kotikoivu Oy on liittynyt asumisosuuskuntaan ja varannut kolme yksiötä. Kotikoivun varaamien asuntojen vuokrauskäytännöistä päätetään myöhemmin.

Osuuskuntaan liitytään maksamalla 700 euron osuusmaksu ja oman asunnon neliömäärän mukainen liittymismaksu. Niiden kautta syntyy oikeus asunnon vuokraamiseen. Edullista asumista edellyttävien rahoitusehtojen mukaan vuokran on asetuttava paikkakunnan vuokratasolle tai sen alle.

Senioritalohankkeessa ovat mahdollistajina ja tukena Aunen ja Erkin Koti -säätiö sekä Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Tampereen yliopiston SoteDialogit -hanke, Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus ARA rahoittajana, insinööritoimisto LaRa Oy rakennuttajakonsulttina ja talon suunnittelijana Arkkitehtuuritoimisto Holttinen Oy. Hankejohtajana toimii Ilkka Kaakkolammi. ARAn myöntämällä kehittämisrahoituksella on hankittu asiantuntijaosaamista asumisosuuskunnan perustamiseen ja sääntöjen laatimiseen.

On puhuttu esimerkiksi yhteiskäytössä olevista sähköautoista ja mopoista sekä talon sisätiloissa toimivista hyvinvointi- ja hoivapalveluista.

Yhteisölliseltä asumiselta odotetaan turvaa ja toisten seuraa

Seniorikodin suunnitteluprosessi on osoittanut, että senioriväestön hyvinvoinnin keskeisiä tekijöitä ovat aito kuuleminen, osallisuus ja yhteisöllisyys. Yhteisöasumiselta odotetaan turvaa, toisten seuraa, tekemistä ja taloudellista etua. Huolenaiheina on koettu, että ei voisi vaikuttaa tai valita itse tarvitsemiansa palveluita tai päästä haluamaansa asumismuotoon. Yhtenä pelkona on myös koettu joutuminen eroon puolisostaan järjestelmän ja palvelurakenteiden toimimattomuuden vuoksi. Palvelujen ja asioinnin digitalisoituminen on jo nyt tiputtanut osan ikäihmisistä niiden ulkopuolelle.

Senioreja SoteDialogit-hankkeen kohtaamossa askartelemassa.
Senioreita yhteisessä tapaamisessa täyttämässä ja keskustelemassa voimavara-kukasta, jonka jokainen on täyttänyt. Yhteisö ammentaa voimansa asukkaiden voimavaroista, kokemuksesta ja osaamisesta. Kuva: SoteDialogit-hanke

Yhteishankinnoilla kulkupelejä ja hyvinvointipalveluja

Aunen ja Erkin Kodin asukkailla ja osuuskunnalla on mahdollisuus tehdä yhdessä hankintoja ja ostaa palveluita. On puhuttu esimerkiksi yhteiskäytössä olevista sähköautoista ja mopoista sekä talon sisätiloissa toimivista hyvinvointi- ja hoivapalveluista kuten hieronnasta, jalkahoidoista, kampaamo- ja parturipalveluista, terveydenhoidosta ja siivouspalveluista. Myös digiohjaajan tarve on yhteisesti todettu. 

SoteDialogit -hanke saattaa Aunen ja Erkin Kodin asukkaat yhteen Oriveden sote- ja muiden paikallisten palveluntuottajien kanssa järjestämällä keväällä 2021 Kohtaamon, jossa käydään yhteistä keskustelua senioritalon asukkaiden erilaisista palvelutarpeista ja toiveista ja niiden järjestämisestä.

Kirjoittajat:

Sirpa Syvänen.

Dosentti, koordinaattori Sirpa Syvänen, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus, SoteDialogit -hanke (https://projects.tuni.fi/sotedialogit/)

Riitta Kolehmainen.

Kehittäjä Riitta Kolehmainen, Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus, SoteDialogit -hanke

Luet Oriveden kaupungin Asukastarinoita-blogia. Voit lukea sarjan muita blogikirjoituksia täältä. Tutustu myös Oriveden avaintietoihin!

Palaa uutislistaukseen