Yleinen maskisuositus poistunut Pirkanmaalla

Koronan aiheuttama sairaalahoidon tarve on Pirkanmaalla laskusuunnassa. Pirkanmaalla siirrytään THL:n kasvomaskisuositukseen. Maskilla kannattaa edelleen suojata itseään esimerkiksi ruuhkatilanteissa. Pirkanmaalla on alkanut nyt myös influenssaepidemia.

Tiedote 26.4.2022 / Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Oriveden kaupunki

Erikoissairaanhoitoon tulee keskimäärin neljä uutta koronapotilasta päivässä, kun edeltäneiden kahden kuukauden ajan potilaita tuli 7-8.Taysin osastoilla on tällä hetkellä hoidossa kolmisenkymmentä potilasta koronan vuoksi. Terveyskeskussairaaloissa on kymmenkunta potilasta hoidossa ensisijaisesti koronan takia.

Koronan ilmaantuvuus on puolittunut verrattuna kolmen kuukauden aikaiseen epidemiahuippuun. Fimlabissa tehdyissä koronatesteissä positiivisten näytteiden prosenttiosuus on hienoisessa laskussa. Vallitseva koronavirusvariantti on omikron BA.02.

Maskit yhä ruuhkissa ja riskitilanteissa

Alueellinen pandemiaohjausryhmä linjasi tiistaina, että Pirkanmaalla otetaan käyttöön kansalaisten kasvomaskisuositus, joka noudattelee THL:n kasvomaskien käytön suosituksia. Sen mukaan jokainen voi oman harkintansa mukaan käyttää kasvomaskia suojatakseen itseään esimerkiksi ruuhkaisissa liikennevälineissä ja sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.

Maskin käyttöä ruuhkissa kannattaa harkita erityisesti, jos

  • on rokottamaton aikuinen
  • on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista riippumatta
  • hakeutuu koronaepäilyn vuoksi testiin tai hoitoon
  • joutuu välttämättömästä syystä liikkumaan hengitystieoireisena kodin ulkopuolella
  • tietää altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu korona) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä

THL:n ja Pirkanmaan maskisuositus ei koske työpaikkoja ja työskentelytilanteita, joissa maskien käyttö perustuu työsuojeluun ja asiakasturvallisuuteen. Näistä päättää työnantaja riskinarvioinnin perusteella ja Työterveyslaitoksen ohjeistuksen pohjalta.

Oriveden kaupungin maskisuositus omalle henkilöstölleen esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa ja kirjastossa on päättynyt. Työntekijät voivat edelleen halutessaan käyttää maskeja.

Sote-asiakastiloissa jatketaan maskien käyttöä

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 26.4. tekemän linjauksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta käyttää kirurgista suu-nenäsuojainta sairaaloiden osastoilla, poliklinikoilla sekä muissa potilaiden hoito-, tutkimus- ja vastaanottotiloissa. Ensihoidossa ja päivystyksissä FFP2-hengityksensuojainta suositellaan hengitystieinfektio-oireisten potilaiden tutkimiseen ja hoitoon. Koronapotilaiden lähihoidossa ja koronanäytteenotossa suositellaan niin ikään FFP2-hengityksensuojaimen käyttöä.

Ympärivuorokautisen hoivan asiakastiloissa, joissa liikkuu asukkaita, asiakkaita tai heidän läheisiään, kotihoidossa sekä riskiryhmien sosiaalihuollon avopalveluissa suositellaan henkilökunnalle edelleen kirurgisen suu-nenäsuojainten käyttöä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä vieraileville suositellaan kasvomaskin käyttöä sairaaloissa tiloissa, joissa tutkitaan tai hoidetaan potilaita sekä ympärivuorokautisen hoivan tiloissa. Potilaille suositellaan kasvomaskin käyttöä sairaalassa ja vastaanotoilla asioidessa.

Influenssa A -epidemia alkanut

Pirkanmaalla on nyt alkanut myös influenssa A -epidemia. Viime vuonna Pirkanmaalla todettiin vain yksittäisiä influenssatapauksia, mikä johtui todennäköisesti koronapandemian takia tehdyistä laajoista hengitystieinfektioiden torjuntatoimista.

Nyt positiivisten näytteiden osuus kaikista Pirkanmaalla otetuista influenssanäytteistä on noussut yli 10 prosentin ja laboratoriovarmennettuja tautitapauksia on ollut viime viikolla yli 30. Yksittäisiä influenssapotilaita on myös sairaalahoidossa.

Pirkanmaan alueellinen pandemiaohjausryhmä kokoontuu jatkossa tarvittaessa.

Palaa uutislistaukseen