Yleisötapahtumissa ei ole enää ehdotonta ylärajaa – Tapahtumajärjestäjän on laadittava turvallisuussuunnitelma

Aluehallintovirasto on antanut uuden määräyksen yleisistä kokouksista ja yleisötilaisuuksista Pirkanmaalle. Yleisötapahtumia voi nyt järjestää sisällä ja ulkona ilman ehdotonta ylärajaa, mutta tapahtumajärjestäjän tulee laatia turvallisuussuunnitelma ja huolehtia sen toteutumisesta.

Avin määräyksen mukaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella osallistujamäärä rajoitetaan sisätiloissa 10 henkilöön ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa 50 henkilöön ajaksi 29.5.–28.6.2021. Suurempia tilaisuuksia voi järjestää, jos turvallisuus varmistetaan THL:n ja OKM:n hygieniaohjetta noudattamalla.

OKM ja THL ovat päivittäneet hygieniaohjeensa. Ohjeen mukaan silloin, kun alueelle on tehty kokoontumisrajoja koskeva määräys, seurueilla täytyy olla tosiasiallinen mahdollisuus välttää lähikontakti toisiinsa asiakkaiden tai osallistujien oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa.

Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan tai fyysistä kontaktia toisiinsa. Etäisyyden säilyttäminen henkilöiden välillä estää tehokkaasti tartuntoja. Tartuntatautilain pykälän 58d muutoksen myötä kahden metrin etäisyys koskee jatkossa vain sisätiloja, eli ulkona ei tarvitse noudattaa tiettyä metrimääräistä turvaväliä.

Järjestäjän huolehdittava maskeista, hygieniasta ja pintojen puhdistamisesta

THL suosittelee tällä hetkellä kasvomaskin käyttöä koko maassa 12 vuotta täyttäneille. Päivitetyn OKM:n ja THL:n ohjeen mukaan yksityinen palveluntarjoaja tai tapahtumanjärjestäjä voi edellyttää, että asiakkaat käyttävät maskia tartuntariskin vähentämiseksi. Viestinnässä tulee huomioida, että kaikki henkilöt eivät voi terveydellisistä syistä käyttää maskia.

Tapahtumajärjestäjän tai asiakastiloista vastaavan on huolehdittava, että asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen vedellä ja saippualla tai käsidesillä. Tilojen ja pintojen puhdistamista tulee tehostaa.

Tapahtumiin tehtävä turvallisuussuunnitelma

Hygieniaohjeen mukaan tapahtumajärjestäjän tai asiakastiloja sisällä tai ulkona hallinnoivan toimijan on laadittava turvallisuussuunnitelma, joka on pidettävä tilassa nähtävillä.

Avin verkkosivuilta löytyy ohjeistus turvallisuussuunnitelman tekemiseen sekä suunnitelmapohja, jonka tapahtumajärjestäjä voi täyttää ja tulostaa asiakkaiden nähtäville. Tapahtumien turvallisuudessa neuvominen kuuluu sijaintikunnan tartuntatautilääkärille, jolta voi kysyä neuvoja ohjeiden soveltamisessa.

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollosta saadun tiedon mukaan turvallisuussuunnitelmaa ei kuitenkaan tarvitse lähettää tartuntatautilääkärin hyväksyttäväksi. Poliisi käsittelee yleisötapahtumien ilmoitukset ja voi pyytää järjestäjältä turvallisuussuunnitelman. Poliisin pyynnöstä tartuntataudeista vastaava lääkäri arvioi turvallisuussuunnitelman asianmukaisuuden. Avi ei ota kantaa yksittäisen tapahtuman suunnitelmaan eikä myönnä yleisötapahtumiin liittyvä lupia.

Toimi vastuullisesti yleisötapahtumissa

Vastuullinen tapahtuma -työryhmä ohjeistaa yleisöä toimimaan fiksusti yleisötapahtumissa. Jokaisen osallistujan kannattaa oleskella vain omassa seurueessa ja pitää turvaväliä muihin. Kasvomaskin käyttö tapahtumissa on aina suositeltavaa.

Osallistujien tulee huolehtia tehostetusta käsihygieniasta. Käsiä kannattaa pestä usein vedellä ja saippualla ja välttää pintojen ja kasvojen koskettelua. Yleisötilaisuuksiin ei voi osallistua oireisena. Tarvittaessa tulee hakeutua koronatestiin.

Turvaohjeiden noudattamista suositellaan myös yksityistilaisuuksissa

Aluehallintovirastojen päätökset kokoontumisrajoituksista eivät koske yksityistilaisuuksia. Yksityistilaisuuksia ovat esimerkiksi valmistujaisjuhlat, häät, hautajaiset, ristiäiset, syntymäpäiväjuhla ja yksityiset illanvietot.

Näissäkin tilaisuuksissa on suositeltavaa noudattaa yleisiä ohjeita hygieniasta, turvaetäisyyksistä ja muista järjestelyistä, joilla estetään koronavirustartuntoja.

Koronarokotusaikoja ei tule siirtää

Koronatilanne Pirkanmaalla on säilynyt rauhallisena. Pirkanmaa ei ole vielä palannut koronatilanteen suhteen perustasolle. Edeltävän kahden viikon ajalta Pirkanmaan ilmaantuvuusluku oli 27 tapausta 100 000 asukasta kohden. Testipositiivisuus oli 0,8 prosenttia. Uusia tartuntoja kertyi 57 kappaletta ja jäljitys onnistui 72 prosentissa tapauksista. Koronayrkki totesi, että tällä hetkellä ei ole tarvetta uusille suosituksille tai vapautuksille.

Oriveden kaupunki muistuttaa, että varattuja koronarokotusaikoja ei tule siirtää muutoin kuin sairauden vuoksi, vaikka rokotusaika osuisikin esimerkiksi loma-ajalle. Näin varmistetaan se, ettei rokotusannoksia mene hukkaan. Mökkiläiset ottavat rokotukset omalla kotipaikkakunnallaan.

> Katso tarkemmat tapahtumajärjestäjän ohjeet OKM:n ja THL:n hygieniaohjeesta!

> Ohjeet turvallisuussuunnitelman tekemiseen ja suunnitelmapohja Avin verkkosivuilla

> Vastuullinen tapahtuma -työryhmän periaatteet tapahtumien järjestämiseksi koronaepidemian aikana

Palaa uutislistaukseen