Ympäristölupa- ja rakennuslupahakemus: Eläintuhkaamo Pilvilinna Oy


KUULUTUS

YMPÄRISTÖLUPA- JA RAKENNUSLUPAHAKEMUS: ELÄINTUHKAAMO PILVILINNA OY

Eläintuhkaamo Pilvilinna Oy on 7.9.2020 saapuneella hakemuksella hakenut ympäristölupaa ja rakennuslupaa lemmikkieläinten polttolaitokselle. Toiminta käsittää lemmikkieläinten yksilö- ja yhteistuhkausta sekä tuhkaukseen liittyvien tarvikkeiden, esim. uurnien ja muistoesineiden, myyntiä. Kiinteistö sijoittuu Oripohjan teollisuusalueelle.

Hakija: Eläintuhkaamo Pilvilinna Oy
Osoite: Teollisuustie 28, 35300 Orivesi
Yhteyshenkilö: Niina Leppänen, M. 044 0702 238
Kiinteistötunnukset: 562-413-10-188, 562-413-106-0
Kunta: Orivesi

Asiakirjojen nähtävillä olo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävinä 9.9. – 16.10.2020 Oriveden kaupunginvirastossa osoitteessa Keskustie 23, 35300 Orivesi viraston aukioloaikoina. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat lisäksi keskeisiltä osin nähtävinä Oriveden kaupungin internet-sivulla osoitteessa www.orivesi.fi.

Muistutukset ja mielipiteet
Muistutuksen tekemiseen on oikeus niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta. Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet hakemuksen johdosta on toimitettava ympäristölautakunnalle viimeistään 16.10.2020 osoitteella Oriveden kaupunki, ympäristölautakunta, Keskustie 23, 35300 Ori­vesi tai sähköisesti osoitteella kirjaamo@orivesi.fi. Lisätietoja antavat hakija ja ympäristöinsinööri Marjo Saarinen (M. 050 5420 514).

Ympäristölautakunta

Kartta toiminnan sijoittumisesta; ympäristölupahakemus Teollisuustie 28 (pdf-tiedosto)

Yleiskuvaus toiminnasta ja tiivistelmä lupahakemuksessa esitetyistä tiedoista; Eläintuhkaamo Pilvilinna Oy (pdf-tiedosto)

Palaa uutislistaukseen