Esiopetuksen opetussuunnitelman löydät peda.netistä.

Ilmoittautuminen 11.8.2020 käynnistyvään esiopetukseen ja täydentävään toimintaan

Toimintavuonna 2020–2021 esiopetusta järjestetään 2014 syntyneille lapsille. Heidän huoltajilleen on lähetetty viikolla 9 ilmoittautumisohjeet sekä tunnukset Wilmaan

Niitä huoltajia, jotka eivät ole saaneet kirjettä, pyydetään ottamaan yhteyttä kasvatus- ja opetuspalvelujen toimistoon.

Mitä esiopetus on?

Esiopetus toimii varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välisenä linkkinä. Sen tarkoituksena on parantaa lapsen oppimisedellytyksiä ja siten antaa lapselle paremmat edellytykset koulun aloittamiselle.


Esiopetus ei ole oppiainejakoista vaan se muodostuu eheytetyistä kokonaisuuksista. Pyrimme myös edistämään lasten kiinnostusta kulttuuri- ja taideharrastuksiin sekä luontoon ja ympäristöön.


Esiopetuksessa
– Tutkitaan, kokeillaan, haistellaan, maistellaan, hankitaan taitoja, ratkaistaan ongelmia, liikutaan, leikitään, retkeillään ja välillä ollaan hiljaa, sillä ”silloin uudet asiat laskeutuvat sydämeen ja niistä tulee viisautta” (Hannele Huovi).
– Annetaan tilaa ja aikaa ajatuksien ja mielikuvien prosessointiin ja lentoon.
– Rohkaistaan ja tuetaan kaikkia suhtautumaan myönteisesti ja iloisesti oppimiseen ja koko elämään.


Esiopetusta järjestetään Oriveden kaupungissa esiopetusluokilla tai alkuopetukseen integroituna alemman perusasteen kouluissa.

Esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetusta järjestetään lapsen oppilaaksiottoalueen mukaisessa koulussa, ja päivittäinen esiopetusaika on neljä tuntia. Tämän lisäksi huoltajat voivat valita lapsilleen maksullista esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.


Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta säätelee varhaiskasvatuslaki, ja muun muassa pedagoginen toiminta ja henkilöstömitoitukset määräytyvät sen mukaisesti. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään koulun esiopetustiloissa lapsen eheän esiopetus- ja varhaiskasvatuspäivän periaatteiden mukaisesti. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatusaika on sama kuin päiväkodeissa eli 6.30–17. Lisäksi ilta- ja yöhoitoa tarvitseville lapsille järjestetään vuorohoitoa Holman vuoropäiväkodissa
Vähäiset hoitoajan pidennykset hoidetaan lapsen edun mukaisesti koulussa, jotta lasta ei tarvitse kuljettaa vuorohoitoon. Mikäli lapsi tarvitsee tilapäisesti hoitoa aikaisemmin kuin kello 6.30 tai myöhemmin kuin kello 17, nämä kyseiset hoitoajat tulee ilmoittaa kouluun aina edellisen viikon tiistaina.

Ota yhteyttä


Minna Lähteinen

Toimistosihteeri

040 133 9128