Ilmoittautuminen esiopetukseen ja sitä täydentävään toimintaan

Lukuvuonna 2024-2025 esiopetukseen ilmoittautuminen koskee Orivedellä asuvia vuonna 2018 syntyneitä lapsia. Lasten huoltajille on lähetetty kirje viikolla 5.

Lapsen huoltajat ilmoittavat lapsensa esiopetukseen helmikuun loppuun mennessä varhaiskasvatushakemus -lomakkeella, joka löytyy osoitteesta https://orivesi.fi/asukkaalle/kasvatus-ja-opetuspalvelut/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-lomakkeet/

Tulevien esioppilaiden huoltajille 15.2.2024 järjestetyn vanhempainillan materiaali

Ensi syksynä esiopetus alkaa ke 7.8.2024.

Mitä esiopetus on?

Esiopetus toimii varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välisenä linkkinä. Sen tarkoituksena on parantaa lapsen oppimisedellytyksiä ja siten antaa lapselle paremmat edellytykset koulun aloittamiselle.

Esiopetus ei ole oppiainejakoista vaan se muodostuu eheytetyistä kokonaisuuksista. Pyrimme myös edistämään lasten kiinnostusta kulttuuri- ja taideharrastuksiin sekä luontoon ja ympäristöön.

Esiopetusta järjestetään Oriveden kaupungissa esiopetusluokilla tai alkuopetukseen integroituna alemman perusasteen kouluissa.

Esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetusta järjestetään lapsen oppilaaksiottoalueen mukaisessa koulussa, ja päivittäinen esiopetusaika on neljä tuntia. Tämän lisäksi huoltajat voivat valita lapsilleen maksullista esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.

Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta säätelee varhaiskasvatuslaki, ja muun muassa pedagoginen toiminta ja henkilöstömitoitukset määräytyvät sen mukaisesti. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään koulun esiopetustiloissa lapsen eheän esiopetus- ja varhaiskasvatuspäivän periaatteiden mukaisesti. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatusaika on klo 6.30–17. Lisäksi ilta- ja yöhoitoa tarvitseville lapsille järjestetään vuorohoitoa Orivarsan vuoropäiväkodissa.

Ota yhteyttä


Sari Koivisto

Varhaiskasvatuspäällikkö

050 552 6246

Ota yhteyttä


Minna Lähteinen

Toimistosihteeri (hallinto, Wilma-asiat)

040 133 9128

Ota yhteyttä


Mari Kinnunen

Toimistosihteeri (joukkoliikenne, koulukuljetukset, varhaiskasvatuksen laskutus)

040 133 9127

Ota yhteyttä


Mia Mattila

Kasvatus- ja opetusjohtaja

050 406 0383