Ilmoittautuminen 10.8.2022 käynnistyvään esiopetukseen ja sitä täydentävään toimintaan

Toimintavuonna 2022 – 2023 esiopetusta järjestetään 2016 syntyneille lapsille. Lapsen huoltajat ilmoittavat lapsensa esiopetukseen 31.3.2022 mennessä varhaiskasvatushakemus-lomakkeella, joka löytyy osoitteesta https://orivesi.fi/asukkaalle/kasvatus-ja-opetuspalvelut/varhaiskasvatus/varhaiskasvatuksen-lomakkeet/

Tietoa esiopetuksesta tulevien esioppilaiden huoltajille

Mitä esiopetus on?

Esiopetus toimii varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välisenä linkkinä. Sen tarkoituksena on parantaa lapsen oppimisedellytyksiä ja siten antaa lapselle paremmat edellytykset koulun aloittamiselle.

Esiopetus ei ole oppiainejakoista vaan se muodostuu eheytetyistä kokonaisuuksista. Pyrimme myös edistämään lasten kiinnostusta kulttuuri- ja taideharrastuksiin sekä luontoon ja ympäristöön.

Esiopetusta järjestetään Oriveden kaupungissa esiopetusluokilla tai alkuopetukseen integroituna alemman perusasteen kouluissa.

Esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetusta järjestetään lapsen oppilaaksiottoalueen mukaisessa koulussa, ja päivittäinen esiopetusaika on neljä tuntia. Tämän lisäksi huoltajat voivat valita lapsilleen maksullista esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.

Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta säätelee varhaiskasvatuslaki, ja muun muassa pedagoginen toiminta ja henkilöstömitoitukset määräytyvät sen mukaisesti. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään koulun esiopetustiloissa lapsen eheän esiopetus- ja varhaiskasvatuspäivän periaatteiden mukaisesti. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatusaika on klo 6.30–17. Lisäksi ilta- ja yöhoitoa tarvitseville lapsille järjestetään vuorohoitoa Orivarsan vuoropäiväkodissa.

Ota yhteyttä


Sari Koivisto

varhaiskasvatuspäällikkö

050 552 6246

Ota yhteyttä


Minna Lähteinen

toimistosihteeri

040 133 9128

Ota yhteyttä


Mari Kinnunen

toimistosihteeri

040 133 9127

Ota yhteyttä


Mia Mattila

kasvatus- ja opetusjohtaja

050 406 0383