Ilmoittautuminen 10.8.2021 käynnistyvään esiopetukseen ja sitä täydentävään toimintaan

Toimintavuonna 2021–2022 esiopetusta järjestetään 2015 syntyneille lapsille. Heidän huoltajilleen lähetetään viikolla 10 ilmoittautumisohjeet sekä tunnukset Wilmaan

Niitä huoltajia, jotka eivät ole saaneet kirjettä, pyydetään ottamaan yhteyttä kasvatus- ja opetuspalvelujen toimistoon.

Tietoa esiopetuksesta tulevien esioppilaiden huoltajille

Mitä esiopetus on?

Esiopetus toimii varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välisenä linkkinä. Sen tarkoituksena on parantaa lapsen oppimisedellytyksiä ja siten antaa lapselle paremmat edellytykset koulun aloittamiselle.

Esiopetus ei ole oppiainejakoista vaan se muodostuu eheytetyistä kokonaisuuksista. Pyrimme myös edistämään lasten kiinnostusta kulttuuri- ja taideharrastuksiin sekä luontoon ja ympäristöön.

Esiopetusta järjestetään Oriveden kaupungissa esiopetusluokilla tai alkuopetukseen integroituna alemman perusasteen kouluissa.

Esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetusta järjestetään lapsen oppilaaksiottoalueen mukaisessa koulussa, ja päivittäinen esiopetusaika on neljä tuntia. Tämän lisäksi huoltajat voivat valita lapsilleen maksullista esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta.

Esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta säätelee varhaiskasvatuslaki, ja muun muassa pedagoginen toiminta ja henkilöstömitoitukset määräytyvät sen mukaisesti. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään koulun esiopetustiloissa lapsen eheän esiopetus- ja varhaiskasvatuspäivän periaatteiden mukaisesti. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatusaika on sama kuin päiväkodeissa eli 6.30–17. Lisäksi ilta- ja yöhoitoa tarvitseville lapsille järjestetään vuorohoitoa vuoropäiväkodissa.
Vähäiset hoitoajan pidennykset hoidetaan lapsen edun mukaisesti koulussa, jotta lasta ei tarvitse kuljettaa vuorohoitoon. Mikäli lapsi tarvitsee tilapäisesti hoitoa aikaisemmin kuin kello 6.30 tai myöhemmin kuin kello 17, nämä kyseiset hoitoajat tulee ilmoittaa kouluun aina edellisen viikon tiistaina.

Ota yhteyttä


Sari Koivisto

varhaiskasvatuspäällikkö

050 552 6246

Ota yhteyttä


Minna Lähteinen

toimistosihteeri

040 133 9128

Ota yhteyttä


Mari Kinnunen

toimistosihteeri

040 133 9127

Ota yhteyttä


Mia Mattila

kasvatus- ja opetusjohtaja

050 406 0383