Kaupunginvaltuuston jäsenmäärä vuosina 2021 – 2025 on 31 valtuutettua. Valtuustokausi alkoi 1.8.2021. Kaudella 2021-2025 valtuuston puheenjohtajana toimii Heidi Jakara.

Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kaupungin päätösvaltaa.

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunginvaltuuston tehtävät

Valtuusto päättää:

 • kuntastrategiasta;
 • hallintosäännöstä;
 • talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
 • omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
 • liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
 • varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
 • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
 • palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
 • takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
 • jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
 • luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
 • tilintarkastajien valitsemisesta;
 • tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
 • muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Oriveden kaupunginvaltuusto

Paikkajako (31 paikkaa)

Kok. 9, SDP 8, Kesk. 5, PS 4, Vas. 3, Vihr. 1, KD 1

Puheenjohtajisto

pj. Heidi Jakara
I vpj. Marjo Mäkinen-Aakula
II vpj. Sini Kahilaniemi

Valtuustoryhmien puheenjohtajat

 • Kok.: Touko Sikala
 • SDP: Markku Kallio
 • Kesk.: Jyrki Tuomaala
 • Vas.: Mari Lind
 • PS: Jari Latomäki
 • Vihr.: Miia Saarinen
 • KD: Kirsi Mäkinen

Oriveden kaupunginvaltuuston jäsenet

Aitolahti Annamari Kesk.
lh.annamari.aitolahti(at)orivesi.fi

Eronen Ulla Kok.
lh.ulla.eronen(at)orivesi.fi
p. 040 730 0989

Hjerppe Ilkka SDP
lh.ilkka.hjerppe(at)orivesi.fi
p. 045 669 0013

Jakara Heidi SDP
lh.heidi.jakara(at)orivesi.fi
p. 040 133 9041

Juuti Minna SDP
lh.minna.juuti(at)orivesi.fi
p. 040 412 3321

Järvenpää Jari SDP
lh.jari.jarvenpaa(at)orivesi.fi
p. 040 411 4264

Kahelin Anne Vas.
lh.anne.kahelin(at)orivesi.fi
p. 0400 834 4692

Kahelin Reijo Vas.
lh.reijo.kahelin(at)orivesi.fi
p. 0500 773 015

Kahilaniemi Sini Kok.
lh.sini.kahilaniemi(at)orivesi.fi
p. 040 486 8072

Kallio Markku SDP
lh.markku.kallio(at)orivesi.fi

Korolainen Ulla PS
lh.ulla.korolainen(at)orivesi.fi
p. 050 599 3299

Kymäläinen Sami PS
lh.sami.kymalainen(at)orivesi.fi
p. 0400 791 191

Latomäki Jari PS
lh.jari.latomaki(at)orivesi.fi
p. 045 275 8393

Lind Mari Vas.
lh.mari.lind(at)orivesi.fi
p. 050 595 8786

Malinen Timo PS
lh.timo.malinen(at)orivesi.fi

Manner Anna SDP
lh.anna.manner(at)orivesi.fi
p. 050 912 4740

Mäkelä Aino SDP
lh.aino.makela(at)orivesi.fi
p. 044 205 3680

Mäkinen Kirsi KD
lh.kirsi.makinen(at)orivesi.fi
p. 050 374 9285

Mäkinen-Aakula Marjo Kesk.
lh.marjo.makinen-aakula(at)orivesi.fi
p. 040 769 6056

Ojanen Jere Kok.
lh.jere.ojanen(at)orivesi.fi

Raita-aho Timo Kesk.
lh.timo.raita-aho(at)orivesi.fi
p. 0400 582 665

Saarinen Miia Vihr.
lh.miia.saarinen(at)orivesi.fi

Salomaa Manu Kok.
lh.manu.salomaa(at)orivesi.fi
p. 040 504 3723

Sikala Touko Kok.
lh.touko.sikala(at)orivesi.fi

Suhonen Eliisa SDP
lh.eliisa.suhonen(at)orivesi.fi
p. 045 633 4819

Teppola Jussi Kok.
lh.jussi.teppola(at)orivesi.fi
p. 0440 746 600

Tuhkanen Pekka Kesk.
lh.pekka.tuhkanen(at)orivesi.fi

Tuomaala Jyrki Kesk.
lh.jyrki.tuomaala(at)orivesi.fi

Vihusaari Kimmo Kok.
lh.kimmo.vihusaari(at)orivesi.fi
p. 045 112 7355

Viljanen Jussi Kok.
lh.jussi.viljanen(at)orivesi.fi
p. 044 421 5085

Ylistalo Maija Kok.
lh.maija.ylistalo(at)orivesi.fi
p. 040 520 4402

Varajäsenet


Kok.

 • Haikka Juha 
 • Nieminen Antti
 • Simontaival Sari
 • Erkkilä Kullervo
 • Rautakorpi Ari
 • Koskinen Joni
 • Ingraeus Henry
 • Jämsén Jasmin


SDP

 • Viskari Tarmo 
 • Saario Matti
 • Mäkelä Kimmo
 • Laurell Sari
 • Salminen Jari
 • Oittinen Raili
 • Luttinen Jukka
 • Mäki Jukka


Kesk.

 • Koppanen Matti
 • Nousiainen Anne
 • Uotila Kalle
 • Ylönen Marjatta

PS

 • Loponen Matti
 • Lahtinen Kari
 • Majamäki Juha
 • Pyykkö Johanna


Vas.

 • Laine Aulikki
 • Koskela Irma 
 • Lappalainen Anne

Vihr.

 • Häkkinen Sara
 • Koskela Kirsi-Minna

KD

 • Lähteenmäki Heikki
 • Siponen Ulpu

Kaupunginvaltuuston kokousajat

Kaupunginvaltuusto kokoontuu keskimäärin kahdeksan kertaa vuodessa. Kokoukset pidetään valtuuston istuntosalissa pääsääntöisesti klo 17.00 alkaen, kokouspäivä maanantai. Kokouksista ilmoitetaan kokousta edeltävänä keskiviikkona Oriveden Sanomissa ja kokouskutsu julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin internet-sivuilla. Valtuuston kokoukset ovat julkisia.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan kunkin kokouksen osalta erikseen julkaistavalla kokouskuulutuksella.

Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu elokuu – joulukuu 2024

 • Ma 30.9.2024 klo 17.30 (tarvittaessa iltakoulu)
 • Ma 21.10.2024 klo 17.00
 • Ma 18.11.2024 klo 18.00

Kaupunginvaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat

Kaupunginvaltuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät Dynasty-palvelusta.