Kaupunginvaltuuston jäsenmäärä vuosina 2017–2021 on 31 valtuutettua. Valtuustokausi alkoi 1.6.2017. Kaudella 2017-2021 valtuuston puheenjohtajana toimii Jussi Viljanen (kok.).

Valtuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kaupungin päätösvaltaa.

Kaupunginvaltuuston tehtävät

Valtuusto päättää:

 • kuntastrategiasta;
 • hallintosäännöstä;
 • talousarviosta ja taloussuunnitelmasta;
 • omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta;
 • liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista;
 • varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista;
 • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista;
 • palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista;
 • takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta;
 • jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä toisin säädetä;
 • luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista;
 • tilintarkastajien valitsemisesta;
 • tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta;
 • muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Oriveden kaupunginvaltuusto

 • Kokoomus, 10 valtuutettua
 • SDP,  9 valtuutettua
 • Keskusta, 6 valtuutettua
 • Vasemmisto, 3 valtuutettua
 • PS, 1 valtuutettu
 • Vihreät, 1 valtuutettu
 • KD, 1 valtuutettu

Valtuustoryhmien puheenjohtajat:

 • Kokoomus, Ulla Eronen
 • SDP, Markku Kallio
 • Keskusta, Jyrki Tuomaala
 • Vasemmisto, Reijo Kahelin
 • PS, Sami Kymäläinen
 • Vihreät, Miia Saarinen
 • KD, Kirsi Mäkinen

Oriveden kaupunginvaltuuston jäsenet

Viljanen Jussi (Kok.), puheenjohtaja
jussi.viljanen(at)orivesi.fi
p. 044 421 5085

Mäkinen-Aakula Marjo (Kesk.), I varapuheenjohtaja
Hietalahdentie 117, 35220 ERÄJÄRVI
marjo.makinen-aakula(at)orivesi.fi
p. 040 769 6056

Lahtinen Nina (SDP), II varapuheenjohtaja
Kissankellonkuja 1 A 8, 35300 ORIVESI
nina.lahtinen(at)orivesi.fi
p. 040 729 1063

Eronen Ulla (Kok.)
Toivonkuja 8, 35300 ORIVESI
ulla.eronen(at)orivesi.fi
p. 040 730 0989

Haikka Juha (Kok.)
Haikantie 42, 35240 RISTAKALLIO
juha.haikka(at)orivesi.fi
p.0400 889 916

Hjerppe Ilkka (SDP)
ilkka.hjerppe(at)orivesi.fi
p. 045 669 0013

Jakara Riitta (SDP)
p. 044 421 5084
riitta.jakara(at)orivesi.fi

Jakara Heidi (SDP)
heidi.jakara(at)orivesi.fi
p. 0400 951 900

Jokinen Kaarina (Kok.)
Lampaankuja 3, 35300 ORIVESI
kaarina.jokinen(at)orivesi.fi
p. 040 721 6562

Järvenpää Jari (SDP)
Hautakankaantie 10-12 C 19, 35100 ORIVESI AS.
jari.jarvenpaa(at)orivesi.fi
p. 040 411 4264

Kahelin Reijo (Vas.)
Haukisuontie 14, 35220 ERÄJÄRVI
reijo.kahelin(at)orivesi.fi
p. 0500 773 015

Kahilaniemi Sini (Kok.)
Kahilaniementie 76, 35300 ORIVESI
sini.kahilaniemi(at)orivesi.fi
p. 040 486 8072

Kallio Markku (SDP)
Mäntäntie 447, 35320 HIRSILÄ
p. 040 734 1308
markku.j2.kallio(at)gmail.com

Ketola Jussi (Kok.)
Lehdistöntie 35, 35300 ORIVESI
jussi.ketola(at)orivesi.fi
p. 040 563 1630

Koppanen Matti (Kesk.)
Kellosalmentie 992, 35300 ORIVESI
matti.koppanen(at)orivesi.fi
p. 0400 256 612

Koskela Irma (Vas.)
Vettenranta 3, 35220 ERÄJÄRVI
irma.koskela(at)orivesi.fi

Kymäläinen Sami (PS)
sami.kymalainen(at)orivesi.fi
p. 0400 791 191

Lind Mari (Vas.)
Ketunkuja 4, 35100 ORIVESI AS.
mari.lind(at)orivesi.fi

Linkopuu Kai (Kok.)
kai.linkopuu(at)orivesi.fi
p. 040 190 1881

Manner Anna (SDP)
anna.manner(at)orivesi.fi
p. 050 912 4740

Mäkinen Kirsi (KD)
Orivedentie 1108, 35300 ORIVESI
kirsi.makinen(at)orivesi.fi
p. 050 374 9285

Ojanen Jere (Kok.)
jere.ojanen(at)orivesi.fi
p. 0400 771 543

Raita-aho Timo (Kesk.)
Perkiöntie 163, 35220 ERÄJÄRVI
timo.raita-aho(at)orivesi.fi
p. 0400 582 665

Saarinen Miia (Vihr.)
miia.saarinen(at)orivesi.fi

Salomaa Heikki (Kesk.)
Kirjasniementie 140, 35300 ORIVESI
heikki.salomaa(at)orivesi.fi
p. 0400 233 746

Sikala Touko (Kok.)
touko.sikala(at)orivesi.fi

Suhonen Eliisa (SDP)
eliisa.suhonen(at)orivesi.fi
p. 045 633 4819

Tuhkanen Pekka (Kesk.)
pekka.tuhkanen(at)orivesi.fi

Tuomaala Jyrki (Kesk.)
Keskustie 49 B 10, 35300 ORIVESI
jyrki.tuomaala(at)orivesi.fi

Vihusaari Kimmo (Kok.)
Keskustie 45, 35300 ORIVESI
kimmo.vihusaari(at)orivesi.fi
p. 045 112 7355

Viskari Tarmo (SDP)
Viskarintie 46, 35100 ORIVESI AS.
p. 050 413 6920

Varajäsenet

KOK
Toukola Sebastian
p. 044 279 9638

Ingraeus Henry
ingraeus(at)gmail.com
p. 044 277 5360

Joutsela Sami
Längelmäen kirkkotie 616, 35480 LÄNGELMÄKI
sami.joutsela(at)gmail.com
p. 0400 644 211

Uotila Petri
Leväslahdentie 309, 35220 ERÄJÄRVI
p. 0400 297 765

Soini Samuel
Teollisuustie 24, 35300 ORIVESI
samuel.soini(at)cellogram.net

Talvio Elina

Ahava Asta

Mäntymäki Minna

SDP
Saario Matti

Kallio Jyrki
jyrki.kallio(at)gmail.com

Vuori Raija
Karoliinankuja 6 A 6, 35300 ORIVESI
rhvuori(at)tpnet.fi
p. 040 960 5975

Ripatti Simo
simo_ripatti(at)windowslive.com

Luukkonen Jarmo

Reini Ulla

Mäki Jukka

Leppänen Tiina
Ahteentie 2, 35300 ORIVESI
tiina.m.leppanen(at)hotmail.com
040 832 1776

Lehtonen Lauriina
lauriina.kuusisto(at)gmail.com

KESK.

Löytty-Rissanen Minna
minna.loytty-rissanen(at)orivesi.fi

Uotila Kalle
kallej.uotila(at)gmail.com

Aitolahti Annamari
Ahteentie 33 b, 35300 ORIVESI
annamari.aitolahti(at)gmail.com
p. 040 740 6167

Aakula Eveliina

Talasniemi Jari
jari.talasniemi(at)gmail.com
p. 040 752 3560

Koppanen Elina
elina.koppanen(at)luukku.com

VAS
Kahelin Anne
Haukisuontie 14, 35220 ERÄJÄRVI
anne.kahelin(at)erajarvi.net
p. 0400 834 692

Hannila Markus
markus.hannila(at)gmail.com

Saxholm Jenni
Orivedentie 715, 35100 ORIVESI AS.
jennisaxholm@gmail.com
p. 044 554 8458

VIHR.
Peltoniemi Timo
Myllyjärventausta 74, 35300 ORIVESI
timo.peltoniemi(at)elisanet.fi
p. 0400 966 653

Koskela Kirsi-Minna
kirsiminna(at)gmail.com
p. 050 438 0854

PS
Korolainen Ulla
ulla.korolainen2010(at)gmail.com
p. 050 599 3299

Latomäki Jari
jari.latomaki(at)gmail.com

KD
Lähteenmäki Heikki
Rantanuuttila 30, 35220 ERÄJÄRVI
p. 040 848 4923

Siponen Ulpu
ulpu.siponen(at)orivesi.fi

Kaupunginvaltuuston kokousajat

Kaupunginvaltuusto kokoontuu keskimäärin kahdeksan kertaa vuodessa. Kokoukset pidetään valtuuston istuntosalissa pääsääntöisesti klo 17.00 alkaen, kokouspäivä maanantai. Kokouksista ilmoitetaan kokousta edeltävänä keskiviikkona Oriveden Sanomissa ja kokouskutsu julkaistaan kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin internet-sivuilla. Valtuuston kokoukset ovat julkisia.

Kaupunginvaltuuston kokousaikataulu helmikuu – kesäkuu 2021

Ma 1.2.2021 klo 17.00 peruttu
Ma 22.3.2021 klo 17.00
Ma 26.4.2021 klo 17.00
Ma 31.5.2021 klo17.00
Ma 21.6.2021 klo 17.00

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan kunkin kokouksen osalta erikseen julkaistavalla kokouskuulutuksella.