Kaupunginhallituksen, kaupunginvaltuuston ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan Dynasty-tietopalvelussa.

Kaupunginhallituksen, kaupunginvaltuuston ja lautakuntien esityslistat julkaistaan kaupungin verkkosivuilla heti niiden valmistuttua. Henkilötietoja ja muita ei-julkisia tietoja sisältäviä liitteitä ei julkaista. Luottamuselimien pöytäkirjat ovat selattavissa verkossa 1½ vuotta kokouksen päivämäärästä. Sitä vanhempia pöytäkirjoja voi kysyä Oriveden kaupungin kirjaamosta: kirjaamo(at)orivesi.fi, p. 040 133 9102.

Linkki toimielimien esityslistoihin ja pöytäkirjoihin

Viranhaltijapäätökset

Viranhaltijapäätökset pidetään kuntalaisten nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa päätöksen tehneen viranomaisen harkinnan mukaan.

Linkki viranhaltijapäätöksiin

Kaupungin viranhaltijoiden tekemät viranhaltijapäätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa. Viranhaltijat päättävät omaan toimivaltaansa kuuluvista asioista. Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa.