Laskutus- ja verkkolaskuosoite

Paperilaskut:

Oriveden kaupunki
Ostolaskut
PL 7, 35301 Orivesi

Verkkolaskut:

OVT-tunnus: 003701517896
Verkkolaskuoperaattorimme: CGI
Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 003703575029

Vesihuoltolaitosta koskevat laskut:

Paperilaskut:

Oriveden kaupunki
Ostolaskut/Vesihuolto
PL 7, 35301 Orivesi

Verkkolaskut:

OVT-tunnus: 0037015178962
Verkkolaskuoperaattori: CGI
Välittäjätunnus (operaattoritunnus): 003703575029

Rakentamispalveluiden käännetty arvonlisäverotus

Oriveden kaupungilla (Y-tunnus 0151789-6) on ”ostajan status”

Oriveden kaupunki myy rakentamispalveluita kaupungin ulkopuolisille tahoille muutoin kuin satunnaisesti. Siten Oriveden kaupungilla on niin sanottu ”ostajan status”, jonka vuoksi Oriveden kaupungin yksiköiden suorittamiin rakentamispalveluiden ostoihin sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta.

Kaupungille lähetettävät rakentamispalvelujen laskut

Oriveden kaupunki myy muutoin kuin satunnaisesti rakentamispalveluita, joten kaupungin tulee saada kaikista ostamistaan rakentamispalveluista arvonlisäveroton ostolasku. Kaupunki suorittaa myyjän puolesta myynnin arvonlisäveron.

Laskussa tulee olla lisäksi ostajan arvonlisäverotunniste (suomalaisella ostajalla Y-tunnus) ja merkintä: ”Käännetty verovelvollisuus”. Verohallinto suosittaa merkitsemään laskuun lisäksi esimerkiksi viittauksen AVL 8 c §:ään tai Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin 2006/112/EY artiklaan 199.

Konserniyhtiöille lähetettävät laskut

Kaupunkikonserniin kuuluvat osakeyhtiöt ovat erillisiä oikeussubjekteja (niillä on oma y-tunnus), joten tämä tiedote ei koske niille lähetettäviä laskuja.

Linkki: Verohallinnon ohjeet aiheesta

YEL/MyEL-vakuutustodistus

Kevan ohjeistuksen mukaan ennen palvelun aloittamista yksityisen elinkeinoharjoittajan tai toiminimen haltijan tulee toimittaa Oriveden kaupungille voimassa oleva YEL/MyEL-todistus, jos ostopalvelu sisältää työkorvausta. Todistuksen saa omasta työeläkevakuutusyhtiöstä.

Jos yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tai toiminimen haltijalla ei ole voimassa olevaa YEL-/MyEL-vakuutusta (koskee myös tilanteita, joissa työtulo on alle YEL-rajamäärän) ja hän on 17–67 vuotias, on työkorvaus julkisen eläkelain alaista ansiota.

Laskutettavasta työn osuudesta peritään työntekijän eläkevakuutusmaksu. Oriveden kaupunki laatii toimeksiantoilmoituksen tulorekisteriin ja vastaa työnantajan eläkevakuutusmaksusta. Oriveden kaupunki tarkistaa tiedon ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta.

Tutustu Kevan ohjeistukseen: Ostopalvelut ja muut toimeksiannot – Keva