Kouluruokailu on iso osa oppilaan hyvinvointia. Säännöllinen ruokailu auttaa jaksamaan, mutta ruokailulla on tärkeä merkitys myös sosiaalisena tapahtumana.

Kouluruokailun kasvatustavoitteet

 • Seuraavat kouluruokailun kasvatustavoitteet ovat yhteiset esikoulusta lukioon:
 • Hyvinvointia edistävä kouluateria tarkoittaa ateriaa, joka sisältää kaikkea tarjolla olevaa ruokaa lautasmallin mukaan
 • Hyvinvointia edistävä ruokailuhetki tarkoittaa viihtyisää ruokailuympäristöä ja ruokailuseuraa sekä kiireetöntä tunnelmaa
 • Hyvät pöytätavat tarkoittavat
  • oikeaa tapaa käyttää ruokailuvälineitä
  • hillittyä käytöstä ja tilanteeseen sopivia puheenaiheita
  • oman ruokailupaikan siisteydestä vastaamista
  • taitoa arvioida itselle kohtuullinen ruoka-annos ja taitoa ottaa lisää
  • ruuan kunnioittamista
  • rohkeutta maistaa uusia makuja ja sitkeyttä opetella pitämään aluksi oudoilta tuntuvista ruoista

Kouluruokailuun osallistuminen

Kouluruokailuun osallistumista seurataan. Jos oppilas ei osallistu kouluruokailuun säännöllisesti, niin luokanvalvoja, luokanopettaja tai terveydenhoitaja ilmoittaa asiasta myös huoltajalle keskusteltuaan ensin oppilaan kanssa.

Erityisruokavaliot

Toimitathan keittiölle erityisruokavaliolomakkeen, mikäli lapsella on tarve erityisruokavaliolle. Huomaathan toimittaa lomakkeen myös uuteen paikkaan, kun lapsi siirtyy päivähoidosta kouluun tai vaihtaa koulua.