Maahanmuuttajapalveluissa tuetaan maahanmuuttajataustaisia henkilöitä kotoutumaan Suomeen; oppimaan suomen kieltä ja suomalaisen yhteiskunnan toimintaperiaatteita. Palvelu on tarkoitettu niin yksin asuville, pareille kuin perheillekin.

Maahanmuuttajapalveluihin voit hakeutua, jos tarvitset ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi arkiasioiden hoitamiseen, kieliopetuksen tai viranomaispalveluiden löytämiseen ja niissä asioimiseen.

Kotoutumisen edistämisen palvelu

Kotoutumisen edistämisen palvelu on tarkoitettu niille henkilöille, joiden suomen kielen taito on vielä heikko, ja jotka ovat asuneet vasta vähän aikaa Suomessa. Kotoutumislakia sovelletaan henkilöihin, joilla on voimassa oleva oleskelulupa Suomessa, joiden oleskeluoikeus on rekisteröity tai joille on myönnetty oleskelukortti ulkomaalaislain mukaisesti.

Laki kotoutumisen edistämisestä Finlexin verkkosivuilla

Kotoutumissuunnitelma

Kotoutumissuunnitelman avulla tuetaan maahanmuuttaneen pääsyä yhteiskunnan yhdenvertaiseksi jäseneksi erityisesti kotoutumisen alkuvaiheessa. Kotoutumissuunnitelma on yksilöllinen sunnitelma, jonka maahanmuuttanut laatii yhdessä paikallisviranomaisten (kunta ja/tai TE-palvelut) kanssa.

Kotoutumissuunnitelmaan kirjataan ne palvelut ja toimenpiteet, jotka edistävät maahanmuuttaneen suomen tai ruotsin kielen taidon oppimista sekä tarjoavat muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. (Laki kotoutumisen edistämisestä 11 § – 19 §.)

Tulkkaus

Kunnan palveluissa ja muissa viranomaispalveluissa asioidessasi sinulla on mahdollista saada tulkkausta omalla äidinkielelläsi tai muulla kielellä, jolla asioit sujuvasti. Tulkin tarpeen arvioi Oriveden kaupungin työntekijä, jonka kanssa asioit.

Ohjaus ja neuvonta:

Monikielinen neuvonta Mainio/

Multilingual info Mainio

Mainio on monikielinen neuvontapalvelu, joka palvelee Pirkanmaan laajuisesti jopa 14 eri kielellä. Kaikki neuvojat puhuvat myös suomea. Mainiosta saa tietoa ja neuvoja arjen asioihin. Niitä ovat esimerkiksi oleskelulupa- ja kansalaisuusasiat, Suomessa asuminen, työ, opiskelu, terveydenhoito ja harrastukset. Palvelu on asiakkaille maksutonta.

Neuvontaa ilman ajanvarausta International House Tampere (Rautatienkatu 10, 1. krs). Katso oman kielesi neuvonta-aika Mainion sivuilta. Huomaa, että neuvontaa ei ole klo 12–13 välisenä aikana.

Kielikohtaiset neuvonta-ajat ja yhteystiedot/ Counseling hours and contact information for different languages: Monikielinen neuvonta Mainio [Tampereen kaupunki – Organisaatio]

Ohjaus ja neuvonta Orivedellä / Information in Orivesi:

Ota yhteyttä


Tuija Peurala

Hyvinvointijohtaja

040 133 9263