Orivedellä kunnan järjestämästä jätteiden kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja käsittelystä sekä jätehuollon neuvonnasta vastaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Yhtiö kilpailuttaa kuljetukset muutaman vuoden välein.

Muutamia jätelajeja on myös kaupungin teknisten palveluiden hoidettavana. Tällaisia ovat mm. puhdistamolietteet, sakokaivolietteet ja risut. Tuottajavastuu koskee mm. pakkausjätteitä, joiden vastaanottopisteistä vastaa Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy.

Muuttaja tai rakentaja, tilaa jätteenkuljetus!

Asuinkiinteistöjen on jätelain mukaan kuuluttava kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Jätteenkuljetukset on taajama-alueilla järjestetty kiinteistökohtaisella keräilyllä ja haja-asutusalueilla pääosin aluejätepisteillä.

Oma jäteastia tai naapurusten yhteinen jäteastia on mahdollinen kuljetusreittien varsilla. Tilaa kiinteistöllesi jätteenkuljetus ja lue lisää jätehuoltoa koskevista määräyksistä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n verkkosivuilta.

Lomakkeet poikkeusten hakemiseen löydät alueellisen jätehuoltolautakunnan verkkosivuilta (tampere.fi).

Sakokaivo- ja umpisäiliölietteet

Sakokaivo- ja umpisäiliölietteet kuuluvat jätelain mukaan jätteisiin. Niiden kuljetukset hoitaa 1.1.2017 alkaen Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Jätevesilietteiden tyhjennykset tilataan asiakaspalvelusta, puh. (03) 240 5010 tai sähköpostitse: liete(at)pjhoy.

Vaaralliset jätteet (ongelmajätteet)

Kotitalouksien vaarallisia jätteitä otetaan maksutta vastaan jäteasemilla sekä Repe & Romu -kierroksilla. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa muihin jätteisiin. Vaarallisia jätteitä ovat esim.:

 • akut
 • paristot
 • loistelamput
 • öljyt
 • öljynsuodattimet
 • maalit
 • liimat
 • lakat
 • kemikaalit
 • myrkyt
 • kyllästetty puu

Jätepisteet

Kotitalouksissa ja yrityksissä tehtävä jätteiden lajittelu on toimivan jätehuollon perusta. Lajittelua varten on jätteiden vastaanottopisteitä eri puolilla kuntia.

Lähimmät kierrätyspisteet ja niissä kerättävät jätelajit löydät kierrätys.info-sivulta. Hyväkuntoisia huonekaluja ym. tavaroita ja vaatteita voi myydä kirpputoreilla, netin tai somen kautta tai lahjoittaa järjestöille.

Oriveden jäteasema (Lenkkitie 4)

 • Yhteystiedot: Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakaspalvelu, p. (03) 240 5110
 • Aukioloajat: ke-to klo 9-17, pe 14-18 ja la 9-15

Jäteasemilla otetaan vastaan:

 • metalliromua
 • sähkö- ja elektroniikkaromua
 • pahvia
 • paperia
 • lasia
 • rakennusjätettä
 • vaarallisia jätteitä
 • kaatopaikkajätteitä

Rakennusjätteitä ja kaatopaikkajätteitä otetaan vastaan alle 4 m3:n eriä ja niistä peritään maksu, mutta lajitellut hyötyjätteet otetaan vastaan maksutta.

Ekopisteet

Ekopisteissä on astiat keräyskartongille, keräyslasille, pienmetallille ja paperille.

Aluejätepisteet

Aluejätepisteet on tarkoitettu niille haja-asutusalueiden asukkaille, joilla ei ole kiinteistökohtaista jäteastiaa ja jotka maksavat vuosijätemaksun. Aluekeräyspisteissä sijaitseviin keräyspaperiastioihin saavat kuitenkin kaikki tuoda paperia.

Sekajäteastiat on tarkoitettu päivittäiselle jätteelle, mutta suuremmat jäte-erät pitää toimittaa jäteasemalle tai Tarastenjärven jätteenkäsittelykeskukseen. Biojätteet tulisi kompostoida ja käyttää lannoitteena jokaisella kiinteistöllä.

Muovinkeräys

Oriveden jäteasemalla (Lenkkitie 4) on käynnissä muovinkeräyspilotti, jossa otetaan vastaan sekä pakkausmuovia että kovamuovia. Muovinkeräykseen voi tuoda myös isompia muoviesineitä kuten saaveja ja puutarhakalusteita. Muovinkeräys on maksuton. Kokeilu on ollut käynnissä vuodesta 2019 ja se on toiminnassa toistaiseksi.

S-marketin Suojan talon puoleisella pysäköintialueella on Rinki-ekopiste, jossa voi kierrättää pakkausmuovia (esim. elintarvikepakkaukset ja muovikääreet), mutta ei kovamuovia.

Vähintään viiden asunnon taloyhtiöissä tulee olla muovi-, lasi- ja kartonkipakkausten sekä kodin pienmetallin keräysastiat.

Repe&Romu-kierrokset

Jätepisteiden lisäksi kiertävät Repe & Romu -autot keräävät vaarallisia jätteitä, metalliromua sekä sähkö- ja elektroniikkaromua aikataulun mukaisilla keräyskierroksillaan 1-2 kertaa vuodessa.

Paristot

Paristoja ottavat vastaan kaikki kaupat, joissa paristoja myydään.

Renkaat

Renkaita ottavat vastaan renkaiden myyjät. Oriveden Kumikorjaamo Ky:llä on romurenkaiden vastaanottopiste osoitteessa Lehdistöntie 2, 35300 Orivesi, p. (03) 334 6655.

Romuautot

Romuautoja ottaa vastaan Oriveden Osakierto, jolla on siihen ympäristölupa. Osoite on Matintie 3, 35300 Orivesi ja p. 040 910 2339.

Puutarhajäte

Puhtaita risuja ja kompostoituvaa puutarhajätettä otetaan vastaan arkisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–21.00 Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon vastaanottoalueelle, (Tähtiniemenranta 15). Risut ja kompostoituva puutarhajäte on lajiteltava huolellisesti erikseen. Lisätietoja antaa kunnallistekniikan päällikkö, p. 0400 730 802

Rakennus- ja purkujätettä ottavat vastaan myös:

 • Hämeen Viherrakennus Oy osoitteessa Vedentaustantie 874, 35240 Ristakallio, p. 0400 231 716
 • Betoni-, tiili- ja asfalttijätettä KVL-Tekniikka Oy, p. 010 219 5230

Kompostointi

Pientaloille suositellaan biojätteiden kompostointia. Ruoantähteitä ja kuoria kompostoitaessa tarvitaan kompostori, johon ei pääse jyrsijöitä tai muita haittaeläimiä. Pelkkää puutarhajätettä voi kompostoida myös avokompostissa.

Tutustu HSY:n kompostointioppaaseen (pdf)!

Jätteiden poltto

Jätteiden poltto on kielletty seuraavin poikkeuksin:

 • Keskuslämmityskattilassa tai muussa kiinteässä lämmityslaitteessa tai uunissa saa polttaa puhdasta, kuivaa, kyllästämätöntä ja maalaamatonta puuta. Paperia ja pahvia saa polttaa vain sytykkeenä.
 • Ulkona avotulella saa polttaa vain vähäisessä määrin kuivia risuja ja oksia. Kaikessa polttamisessa on otettava huomioon, että savusta ei saa aiheutua haittaa naapureille tai ympäristölle.
 • Metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai alueen pelastusviranomaisen antaman kiellon aikana avotulen teko on kielletty.

Koirankakat roskiin – ei kadulle

Järjestyslain ja jätelain mukaan koiranomistajan on huolehdittava lemmikkinsä ulosteet pois hoidetulta alueelta.

Koirankakkaroskis-tarrajärjestelmän ovat perustaneet kaksi nokialaista koiranomistajaa. Omaan roska-astiaan liimattava tarra on merkki ohikulkeville koiranulkoiluttajille, että kyseiseen sekajäteastiaan saa tiputtaa kiinni solmitun koirankakkapussin. Taloyhtiöissä tarran liimaamiseen tarvitaan taloyhtiön hallituksen lupa.

Tarran voi tulostaa Koirankakkaroskis-sivustolta. Sivustolla voi myös merkitä roska-astian sijainnin kartalle. Tarroja on saatavissa Pirkanmaan Jätehuolto Oy:ltä ja Oriveden kaupungin ympäristöpalveluilta.

Lääkkeet

Apteekit ottavat maksutta vastaan kotitalouksien vanhentuneet ja käyttämättömät lääkkeet sekä ruiskut, neulat ja elohopeaa sisältävät kuumemittarit.

Jätehuoltoviranomaisen tehtävät hoitaa jätehuoltolautakunta

Kunnan jätehuoltoviranomaisen tehtävät hoitaa alueellinen jätehuoltolautakunta, joka on 17 kunnan yhteinen toimielin. Lautakunnan isäntäkuntana toimii Tampereen kaupunki.

Orivedellä jätehuollon valvontaviranomainen on Oriveden ympäristölautakunta. Valvontaan kuuluvat jätteiden käsittelyluvat, jätteiden ammattimaista keräystä koskevat ilmoitukset, roskaantumista koskevat asiat sekä yleisten jätehuoltomääräysten ja jätelain mukainen valvonta.