Kuka vastaa kunnossapidosta?

Kadut

Kaupunki huolehtii asemakaava-alueen katujen sekä kevyen liikenteen väylien hoidosta ja kunnossapidosta.

Yhteystiedot:

Kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen
Puhelin: 0400 730 802
Sähköposti: mika.kuivanen(at)orivesi.fi

Työmaamestari Miska Carlsson
Puhelin: 040 133 9258
Sähköposti: miska.carlsson(at)orivesi.fi

Kaupunki vastaa muun muassa:

 • ajoratamaalaukset
 • auraus
 • polanteenpoisto
 • harjaus
 • lanaus
 • liukkauden torjunta
 • paikkaus
 • pölynsidonta
 • katuvalaistus
 • liikennemerkit

Katso myös alempana tällä sivulla oleva kohta Tontinomistajan kunnossapitovelvollisuudet asemakaava-alueella

Maantiet

Pirkanmaan ELY-keskus vastaa valtion teistä eli maanteistä ja niiden kevyen liikenteen väylistä.

Yhteystiedot:

Liikenteen asiakaspalvelu
Puhelin 0295 020 600, asiakaspalvelu arkisin klo 9–16, neuvonta ja palautteet (pvm/mpm)

Liikennettä vaarantava ongelma:
Tienkäyttäjän linja
Puhelin 0200 2100
Ilmoitukset kiireellisistä liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk)

Valtion teitä eli maanteitä Orivedellä ovat muun muassa:

 • Tampereentie / Jyväskyläntie (valtatie 9)
 • Mäntäntie / Orivedentie (kantatie 58)
 • Enokunnantie
 • Eräjärventie
 • Asematie
 • Virtaintie (kantatie 66)
 • Harjulantie

Yksityistiet

Yksityistiet ovat teitä, joita kiinteistönomistajat ja muut tieosakkaat ylläpitävät itse. Yksityisteistä vastaa yksityinen tiekunta.

Tontinomistajan kunnossapitovelvollisuudet asemakaava-alueella

Tontinomistajan tai -haltijan velvollisuutena on pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena

 • poistamalla jalkakäytävällä jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä
 • huolehtimalla jalkakäytävällä liukkauden torjunnasta ja
 • huolehtimalla jalkakäytävällä liukkauden torjuntaan käytetyn kiviaineksen poistamisesta

Tontinomistaja tai -haltija vastaa myös tontille johtavan ajoliittymän kunnossapidosta

 • poistamalla tonttiliittymän kohdalle aurattu lumi ja jää sekä
 • pitämällä ojarumpu avoinna ja toimintakuntoisena.

Kaaviokuva tien kunnossapidon vastuun jakautumisesta.

Tontilla oleva kasvillisuus

Tontilla olevan kasvillisuuden hoito kuuluu kiinteistönomistajan vastuulle. Kiinteistönomistajan velvollisuus on huolehtia, etteivät puiden oksat, pensaat tai tontin muu kasvillisuus kasva tontin ulkopuolelle heikentäen liikenneturvallisuutta tai haitaten kevyen liikenteen väylän tai ajoradan käyttöä. Erityisesti ajoliittymien, valaisinpylväiden, liikennemerkkien ja katunimiviittojen kohdalla kasvillisuus ei saa rajoittaa näkemiä tai haitata merkkien havaitsemista. Näkemäalueet tulee pitää vapaina poistamalla liian alhaalla kasvavat puiden oksat sekä madaltamalla ja kaventamalla näkyvyyttä haittaavat pensasaidat.
Tontinomistajien ja -haltijoiden tulee tarkistaa katualueisiin rajautuvat kasvillisuusalueet ja tarvittaessa karsia tieturvallisuutta vaarantavat puiden ja pensaiden oksat. Laki naapuruussuhteista (8 §) antaa kunnalle oikeuden poistaa haitalliset oksat, ellei tontin omistaja tee sitä kohtuullisessa ajassa.

Vapaa tila katualueella -havainnekuva.

 

Ota yhteyttä


Mika Kuivanen

Kunnallistekniikan päällikkö

0400 730 802

Ota yhteyttä


Miska Carlsson

Työmaamestari

040 133 9258