Kaupunki huolehtii katuvalaistuksesta katujen ja yleisten alueiden osalta. Pirkanmaan ELY-keskus puolestaan huolehtii valtatie 9:n ja kantatie 58:n valaistuksesta.

Katuvalohuolto ja kunnossapito

Kaupunki huoltaa katuvalot perusteellisesti vuosittain syksyllä ja talvella.

Tämän lisäksi kaupungin työntekijät vaihtavat ja korjaavat yksittäisiä katuvaloja vikailmoitusten perusteella ympäri vuoden. Huoltokierrosten ja korjaustöiden aikana katuvaloja voidaan joutua sytyttämään myös päiväsaikaan, jotta palaneet lamput ja viat saadaan paikallistettua.

Yöajan sammutukset

Kaupungin katuvalaistuksen sähkön käyttöön on haettu eri toimenpiteillä sekä energiaa että kustannuksia säästäviä ratkaisuja. Katuvalojen saneerausten yhteydessä on siirrytty muun muassa energiatehokkaampiin lamppuihin. Tämän lisäksi katu- ja tievalaistusten yöajan sammutuksilla on saatu merkittäviä säästöjä.

Yleisillä teillä olevien ja kaupungin omistamien tievalaistusten yöajan sammutukset on otettu laajennetusti käyttöön vuonna 2014. Tievalaistuksen sammutusaika on kello 24:00 – 05:00 lukuun ottamatta Eräjärven tievalaistusta, jonka sammutusaika viikonloppuisin on kello 03:00 – 05:00 paikallisen ravintolatoiminnan johdosta. Myös Rönnin kohdalla tievalaistus on säädetty palamaan poikkeavasti tanssitilaisuuksien ajaksi.

Vuonna 2015 asemakaava-alueen katuvalokeskukset varustettiin valaistuksen ohjausjärjestelmillä, joilla voidaan rajoittaa katuvalojen käyttöä öiseen aikaan. Asemakaava-alueella kaupungin katuvaloista on sammutettuina yöaikaan noin joka kolmas katuvalo.

Katuvalojen erilaisista kytkennöistä johtuen sammutuksia ei ole joka paikassa pystytty tekemään siten, että joka kolmas katuvalo olisi sammutettuna. Periaatteena sammutuksissa on kuitenkin se, että katuvaloista palaa kaksi kolmasosaa ja sammutettuina on yksi kolmasosa.

Katuvalojen vikailmoitukset

Esimerkiksi rikkinäiset katuvalolamput, palaneet lamput, vialliset valaisimet, pylväät ja muut katuvaloviat

Kaupungin katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden katuvalaistuksen vikailmoitukset

Ilmoita vioista kaupungin katuvalaistuksessa työmaamestarille:
Työmaamestari Miska Carlsson puh. 040 133 9258
Sähköposti: miska.carlsson(at)orivesi.fi

Valtatie 9:n ja kantatie 58:n valaistuksen vikailmoitukset

Tee vikailmoitus valtatie 9:n ja kantatie 58:n valaistuksesta Liikenteen asiakaspalveluun:
Liikenteen asiakaspalvelu puh. 0295 020 600 asiakaspalvelu ma–pe klo 9–16, neuvonta (pvm/mpm)
Sähköposti: liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi