Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määritys pohjautuu voimassaolevaan Lakiin vesihuoltolain muuttamisesta (finlex.fi) (681/2014).

Toiminta-alueen tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnitellun yhdyskuntakehityksen vuoksi (681/2014, 7 §).

Laitoksen toiminta-alueen tulee kuitenkin olla sellainen, että laitos kykenee sekä taloudellisesti että asianmukaisesti hoitamaan vesihuollon alueellaan (681/2014, 8 §).

Vesihuollon toiminta-alueella sijaitsevan kiinteistön on pääsääntöisesti liityttävä keskitettyyn vesihuoltojärjestelmään.

Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueisiin pääsee tutustumaan karttapalvelun (arcgis.com) avulla. Lue täältä ohje karttapalvelun käyttöön (pdf).

Hakemuslomake liittymisestä vesihuoltolaitokseen (pdf-tiedosto)

Käyttömaksut

Kaupunginvaltuuston 17.4.2023 hyväksymä Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen taksa. Voimaantulopäivä 1.10.2023.

Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen alla lueteltuja maksuja. Lisäksi laitoksella on erillinen palvelumaksuhinnasto.

Vesihuoltolaitoksen taksa (pdf)

Käyttömaksu

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen niin vedenhankinnasta kuin viemäröinnistäkin. Erityisestä syystä poikkeustapauksessa laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden tai poisjohdetun viemäriveden arvioidun määrän perusteella.

Mikäli asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, vaikka alueelle on järjestetty erillisviemäröinti, laitos perii korotettua käyttömaksua. Korotuksen suuruus on 100 %.

Perusmaksu

Perusmaksu määräytyy kiinteistön vesimittarin koon perusteella. Perusmaksuluokkia on yhteensä kaksi: mittarikoolle 5 m3 ja ≥ 10 m3.

 

Liittymismaksut

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksut eivät sisällä arvonlisäveroa. 1.4.2004 jälkeen solmitun liittymissopimuksen perusteella suoritettu liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen. Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella.

Liittymismaksun lisäksi kaupungin vesihuoltolaitos perii liittyjältä erillisen rakentamismaksun tonttijohtojen liitoksista runkojohtoihin. Vesijohdon rakentaminen maksaa 350 € ja viemärin rakentaminen 400 €. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Hulevesiviemärin rakentaminen on maksuton.

Pientalojen liittymismaksut

Enintään kahden asunnon pientalojen liittymismaksut peritään maksuluokittain kiinteistön koon ja palvelujen käytön perusteella.

Liittymismaksu maksuluokassa 1 eli alle 100 m2 kerrosalalla on 1452,60 €, josta veden osuus on 682,70 € ja jäteveden 769,90 €.

Liittymismaksu maksuluokassa 2 eli kerrosalalla 100 – 250 m2 on 2743,80 €, josta veden osuus on 1289,60 € ja jäteveden 1454,20 €.

Liittymismaksu maksuluokassa 3, eli yli 250 m2kerrosalalla on 4196,40 €, josta veden osuus on 1972,30 € ja jäteveden 2224,10 €.

Lisäliittymismaksua peritään, kun kerrosala kasvaa niin, että kiinteistö siirtyy ylempään maksuluokkaan. Pientaloilta peritään liittymismaksun lisäksi myös edellä mainittu arvonlisäveron sisältämä rakentamismaksu.

Vesihuoltolaitoksen taksa (pdf)

Liittyminen verkostoon

Liittymis- ja liittämisvelvollisuus

Vesihuoltolain mukaan laitoksen toiminta-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on liittymisvelvollisuus kaupungin vesihuoltoverkostoon. Laitoksella on puolestaan kiinteistön liittämisvelvollisuus toiminta-alueellaan. Tarvittaessa kaupungin ympäristöinsinööriltä voi hakea vapautusta liittymisvelvollisuudesta.
Lisätietoja vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä sekä liittymiskohdista antaa kunnallistekniikan päällikkö.

Liittymis- ja käyttösopimus

Olemassa olevan ja uuden rakennuksen liittyessä verkostoon laaditaan liittymissopimus rakennuksen laajuustietojen mukaisesti. Liitäntätyöt voidaan suorittaa, kun liittymis- ja käyttösopimus on allekirjoitettu ja liittymismaksu suoritettu. Liittyjän tulee jättää vesihuoltolaitokselle liittymishakemus, hakemuksen löytää osoitteesta: https://orivesi.fi/wp-content/uploads/2022/05/Orivesi-Vesihuoltolaitos_hakemus.pdf

Vesi- ja viemärisuunnitelmat

Liittyvästä (uudesta) kiinteistöstä on laadittava vesi- ja viemärisuunnitelmat. Suunnitelmia tulee toimittaa kaksi sarjaa vesihuoltolaitokselle. Suunnitelmat vastaanottaa II rakennustarkastaja. Vesihuoltolaitoksen ja rakennusvalvonnan toimesta suoritetaan tehtyjen asennusten asennustarkastukset.

Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen päivitetyt yleiset toimitusehdot (voimaan 1.10.2023 alkaen)

Oriveden vesihuoltolaitoksen päivitetyt sopimusehdot (voimaan 1.10.2023 alkaen)

Ota yhteyttä


Matti Vesava

Tekninen johtaja

040 133 9247

Ota yhteyttä


Mika Kuivanen

Kunnallistekniikan päällikkö

0400 730 802