Katu- ja yleinen alue

Kaupunki huolehtii hylättyjen ajoneuvojen, romuajoneuvojen ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä hallitsemiltaan yleisiltä teiltä ja alueilta.

Virka-apupyyntö

Mikäli hylättyä ajoneuvoa ei ole poistettu tontilta kiinteistön haltijan kehotuksista huolimatta, voi kiinteistön haltija pyytää kaupunkia toimittamaan siirron. Yksityistiellä tai yksityisalueella olevalle hylätylle ajoneuvolle kunta voi suorittaa varastosiirron yksityistienpitäjän tai yksityisalueen haltijan perustellusta pyynnöstä. Virka-apupyynnön voi tehdä kiinteistön omistaja, haltija tai tämän edustaja.

Virka-apupyynnöstä tulisi käydä perustelujen lisäksi ilmi: hylätyn ajoneuvon tiedot (merkki, väri ja mahdollisesti rekisteritunnus), ajoneuvon sijaintipaikka (osoite / muu selvitys sen sijainnista), virka-apupyynnön tekijän nimi ja yhteystiedot (nimi, osoite ja puhelinnumero) sekä tietoa siitä, kuinka kauan ajoneuvo on ollut yksityisellä alueella ilman lupaa ja milloin ajoneuvon omistajaan on asiasta oltu yhteydessä.

Virka-apupyynnön toimittaminen

Ajoneuvojen siirtämistä koskevat pyynnöt kaupungille tulee tehdä kirjallisesti allaolevalla lomakkeella, sähköpostitse (kirjaamo@orivesi.fi) tai postitse (Oriveden kaupunki, Ajoneuvon siirtopyyntö, PL 7, 35301 ORIVESI). Lisätietoja ja ohjeita ilmoituksen laadinnasta antaa kaupunginpuutarhuri puh. 040 515 1831

Ajoneuvojen siirtämisestä perittävät kustannukset

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista sekä hylätyn ajoneuvon tai romuajoneuvon jätehuollosta aiheutuneet kustannukset.

Korvaus määrätään kunnan osalta kunnallisen viranomaisen hyväksymän taksan ja valtion viranomaisen osalta valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti.

Tekninen lautakunta päätti 28.3.2019 ajoneuvon siirrosta, säilytyksestä, hallinnoinnista ja jätehuollosta aiheutuvien kuluista perittäväksi taksaksi:

400,00 euroa/ajoneuvo (alv 0 %)

Ota yhteyttä


Katriina Vuorikivi

Kaupunginpuutarhuri (Puhelinaika keskiviikkoisin kello 9.00-11.00 ja 13.00-15.00)

040 515 1831

Valtion tiet (valtatie 9 ja kantatie 58)

Ilmoita valtion teille hylätystä ajoneuvosta Tienkäyttäjän linjalle puh. 0200 2100 (24 h vuorokaudessa, pvm/mpm)