Hylättyjen ajoneuvojen, romuajoneuvojen ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtäminen on aina maanomistajan vastuulla.
Kaupunki huolehtii hylättyjen ajoneuvojen, romuajoneuvojen ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä hallitsemiltaan yleisiltä teiltä ja alueilta.
Valtion teillä siirrot järjestää ELY-keskus.

Ajoneuvojen siirtämisestä perittävät kustannukset

Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen korvaamaan viranomaiselle ajoneuvon siirtojärjestelyistä, siirtämisestä, säilyttämisestä ja hallinnoinnista sekä hylätyn ajoneuvon tai romuajoneuvon jätehuollosta aiheutuneet kustannukset.

Korvaus määrätään kunnan osalta kunnallisen viranomaisen hyväksymän taksan ja valtion viranomaisen osalta valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti.

Tekninen lautakunta päätti 28.3.2019 ajoneuvon siirrosta, säilytyksestä, hallinnoinnista ja jätehuollosta aiheutuvien kuluista perittäväksi taksaksi:

400,00 euroa/ajoneuvo (alv 0 %)

Ota yhteyttä


Venla Kuusela

Kaupunginpuutarhuri

040 515 1831

Valtion tiet (valtatie 9 ja kantatie 58)

Ilmoita valtion teille hylätystä ajoneuvosta Tienkäyttäjän linjalle puh. 0200 2100 (24 h vuorokaudessa, pvm/mpm)