Oppilaskuljetus on ilmainen, jos kunnan osoittamaan lähikouluun on matkaa esikoululaisilla sekä peruskoulun vuosiluokilla 1 ja 2 yli 3 km, vuosiluokilla 3-9 yli 5 km.

Koulumatka mitataan lyhintä turvallista jalankulkukelpoista reittiä myöten kotiosoitteen portilta koulun portille.

Maksutonta oppilaskuljetusta voi muissa tapauksissa hakea koulumatkan rasittavuuden, vaikeuden tai vaarallisuuden perusteella. Hakemukset mahdollisine liitteineen toimitetaan Oriveden kasvatus- ja opetuspalvelujen toimistoon.

Perusopetuslain mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia.

Tarkemmat tiedot oppilaskuljetuksesta voit lukea tästä: Oriveden kaupungin oppilaskuljetusperusteet

Kelan koulumatkatuki

Koulumatkatuki korvaa koulumatkojen kustannuksia. Sitä myönnetään toisen asteen oppilaitoksessa opiskeleville. Toisen asteen oppilaitoksia ovat esimerkiksi lukiot ja ammatilliset oppilaitokset.

Voit saada koulumatkatukea, jos sinulla on vähintään 10 matkapäivää kalenterikuukaudessa. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat saavat koulumatkatukea erilaisilla ehdoilla kuin muut opiskelijat. Lisätietoja: Kela.fi

Voitko saada koulumatkatukea ja paljonko se on?

Koulumatkatuen laskurilla voit selvittää, saatko koulumatkatukea ja laskea arvion koulumatkatuen määrästä.Laskuriin 

Voit saada koulumatkatukea ensisijaisesti julkisella liikenteellä matkustamiseen tai koulukuljetukseen. Jos et voi käyttää julkista liikennettä tai koulukuljetusta, voit saada tukea itse järjestettyyn kulkutapaan, esimerkiksi omalla autolla kulkemiseen.

Voit saada koulumatkatukea, jos

  • opiskelet ja asut Suomessa
  • opiskelet päätoimisesti
  • sinulla on pitkä koulumatka.

Ikäsi, tulosi tai omaisuutesi eivät vaikuta koulumatkatukeen. Myöskään vanhempiesi tulot tai omaisuus eivät vaikuta tuen suuruuteen.

Kenellä on oikeus maksuttomaan koulutukseen?

Sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen, jos täytät molemmat seuraavat ehdot:

  • Olet päättänyt peruskoulusi vuonna 2021 tai sen jälkeen.
  • Olet syntynyt vuonna 2004 tai sen jälkeen.

Kaikki koulutukset eivät kuitenkaan ole maksuttomia, vaikka täyttäisit ehdot. Tarkista oppilaitoksestasi, onko koulutuksesi maksutonta.

Ota yhteyttä


Mari Kinnunen

Toimistosihteeri (joukkoliikenne, koulukuljetukset, varhaiskasvatuksen laskutus)

040 133 9127

Oppilaskuljetushakemus